Onderzoek om beter te helpen

Al meer dan 150 jaar slagen we erin om onszelf telkens opnieuw uit te vinden en te verbeteren. Dit kunnen we enkel door onszelf continu in vraag te stellen. Omdat er wereldwijd weinig onafhankelijk en kwaliteitsvol onderzoek is verricht over onze activiteiten, zetten we zelf sterk in op onderzoek en innovatie. Zo kunnen we steeds beter en efficiënter hulp bieden.

Omdat er wereldwijd weinig onafhankelijk en kwaliteitsvol onderzoek is verricht over onze activiteiten, zetten we zelf sterk in op onderzoek en innovatie. Zo kunnen we steeds beter en efficiënter hulp bieden.

Dr. Philippe Vandekerckhove

Gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen

Bewezen effectieve aanpak

We zijn dagelijks bezig met het onderzoeken en wetenschappelijk onderbouwen van de technieken en praktijken van onze activiteiten. We bouwen dus niet zomaar verder op traditie, intuïtie of goede wil, maar streven naar een bewezen effectieve aanpak bij alles wat we doen.

Onderzoek helpt ons vooruit

  • We willen onze werking kritisch evalueren. We sturen bij waar het kan, ook bij activiteiten die nog weinig onderzocht zijn.
  • We willen zo efficiënt mogelijk helpen. Onze beschikbare middelen willen we optimaal inzetten voor een maximaal resultaat. Zo worden we nog performanter.
  • We willen onze werking constant verbeteren. Innovatieve inzichten passen we meteen toe in de praktijk. Daaraan meewerken is voor onze medewerkers en vrijwilligers extra motiverend.

Vier belangrijke domeinen

We doen onderzoek voor al onze activiteiten, maar aan vier onderzoeksdomeinen besteden we extra aandacht. Voor onze bloedactiviteiten doen we vooral research op het vlak van bloedplaatjes en bloeddonors. De andere domeinen zijn eerstehulponderricht, hygiënepromotie en eerstehulpverlening en paraatheid bij rampen.

Onderzoek op diverse manieren

We verrichten onderzoek op diverse manieren, van praktijkgericht onderzoek tot fundamenteel kennis vergaren. Deze diversiteit maakt onze onderzoekstrategie zo sterk.

  • Dankzij ons Centrum voor Evidence-Based Practice kunnen we onze activiteiten wetenschappelijk onderbouwen en praktische richtlijnen opstellen. Dit deden we bijvoorbeeld al voor hulp op evenementen, ondersteuning van leerlingen binnen het Brugfigurenproject, verbetering van de donorselectie …
  • Via operationeel en kwaliteitsgericht onderzoek bekijken we permanent hoe we onze activiteiten kunnen optimaliseren. En we sturen onmiddellijk bij. We onderzoeken bijvoorbeeld hoelang mensen kennis over eerste hulp onthouden na een opleiding. Op basis van dit onderzoek kunnen we onze opleidingen verbeteren.
  • In ons Transfusion Research Center doen we aan fundamenteel en translationeel onderzoek. Doel is kennis te vergaren over basisbeginselen. Voorbeeld: hoe gedragen bloedplaatjes zich tijdens een productieproces? Dit onderzoek zal op lange termijn bijdragen tot onze kennis en werking.

Vragen over onderzoek of publicaties?