Centrum voor Evidence-Based Practice

Kwalitatieve hulp bieden vinden we erg belangrijk. Dankzij ons Centrum voor Evidence-Based Practice kunnen we al onze activiteiten wetenschappelijk onderbouwen. Zo garanderen we effectieve en efficiënte hulpverlening bij alles wat we doen, van bloedvoorziening tot noodhulp.

Wat is Evidence-Based Practice?

Op heel wat praktijkvragen bestaat niet altijd een eenduidig antwoord. Experts en handleidingen geven soms een ander advies. Onderzoek naar het effect van interventies leidde tot de ‘Evidence-Based Practice' methodologie. Dat is een methode om handelingen in de praktijk te onderbouwen met het beste wetenschappelijke bewijsmateriaal dat beschikbaar is. Dat vullen we aan met de expertise van deskundigen en praktijkervaring. We nemen ook de voorkeur en beschikbare middelen van de doelgroep in overweging. Op die manier kunnen we een gefundeerd antwoord formuleren op vragen.

Efficiëntere en effectievere hulpverlening

We passen de principes van Evidence-Based Practice permanent toe binnen onze werking. Zo kunnen we onze hulpverlening optimaliseren en steeds efficiënter en effectiever maken. In ons onderzoek zetten we in op kennisontwikkeling en kennisverspreiding.

Kennis ontwikkelen 

Ons Centrum ontwikkelt evidence-based richtlijnen die elke 5 jaar geüpdatet worden. Daarnaast brengen we via ‘systematische reviews’ een overzicht van alle wetenschappelijke studies die relevant zijn om een specifieke vraag te beantwoorden.

Kennis verspreiden

Verspreiding van kennis vindt zowel nationaal als internationaal plaats door middel van publicaties in vakbladen, deelname aan congressen en presentaties op meetings en evenementen. Daarnaast werd naar jaarlijkse gewoonte een basiscursus “Evidence-Based Practice” georganiseerd om medewerkers van verschillende diensten van Rode Kruis-Vlaanderen kritisch te leren omgaan met informatie en de basisprincipes van Evidence-Based Practice bij te brengen.

Meer info + publicaties

Kernwaarden van ons Centrum

Met ons Centrum voor Evidence-Based Practice willen we de beleidsvoering van Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunen. We willen een brug slaan tussen wetenschap en praktijk, met oog voor de belangen van de doelgroep. We informeren altijd objectief en transparant over ons onderzoek. De methodologische standaarden die we opstelden om Evidence-Based richtlijnen en systematische reviews te ontwikkelen, zijn gebaseerd op de bestaande standaarden van de Cochrane organisatie en het AGREE-instrumtent

Lees ons methodologisch charter (.pdf).

Enkele voorbeelden

Dit zijn enkele vragen die we recent hebben behandeld in ons Centrum voor Evidence-Based Practice:

  • Vanaf welke leeftijd kan een kind het noodnummer bellen?
  • Wat moet je doen bij een diepe onderkoeling?
  • Hoe kan je malaria het best voorkomen?
  • Welke interventies zijn effectief in het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen?
  • Mag je sporten na een bloeddonatie?
  • Wat zijn de meest effectieve eerstehulptechnieken in Sub-Sahara Afrika en in India?
  • Welke vorm van psychosociale hulp kan je bieden aan een slachtoffer van een ramp?

Volg ons op LinkedIn

Volg ons op Twitter

Stel je vraag

  • Geboortedatum

  • verzend

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nieuws