Centrum voor Evidence-Based Practice

Kwalitatieve hulp bieden vinden we erg belangrijk. Dankzij ons Centrum voor Evidence-Based Practice kunnen we al onze activiteiten wetenschappelijk onderbouwen, van bloedvoorziening tot ontwikkelingsprogramma’s of noodhulp. Zo garanderen we effectieve en efficiënte hulpverlening bij alles wat we doen, van bloedvoorziening tot noodhulp.

Wat is Evidence-Based Practice?

Op heel wat praktijkvragen bestaat niet altijd een eenduidig antwoord. Experts en handleidingen geven soms een ander advies. Onderzoek naar het effect van interventies leidde tot de ‘Evidence-Based Practice' methodologie. Dat is een methode om handelingen in de praktijk te onderbouwen met het beste wetenschappelijke bewijsmateriaal dat beschikbaar is. Dat vullen we aan met de expertise van deskundigen en praktijkervaring. We nemen ook de voorkeur en beschikbare middelen van de doelgroep in overweging. Op die manier kunnen we een gefundeerd antwoord formuleren op vragen.

Onderstaand filmpje geeft weer hoe een evidence-based aanbeveling tot stand komt.

Efficiëntere en effectievere hulpverlening

We passen de principes van Evidence-Based Practice permanent toe binnen onze werking. Zo kunnen we onze hulpverlening optimaliseren en steeds efficiënter en effectiever maken. In ons onderzoek zetten we in op kennisontwikkeling en kennisverspreiding.

Kennis ontwikkelen

Ons Centrum ontwikkelt evidence-based richtlijnen die elke 5 jaar geüpdatet worden. Daarnaast brengen we via ‘systematische reviews’ een overzicht van alle wetenschappelijke studies die relevant zijn om een specifieke vraag te beantwoorden. Als we ergens een tekort aan wetenschappelijke bewijzen identificeren, dan voeren we ook primair onderzoek uit.

Kennis verspreiden

We verspreiden onze kennis zowel op nationaal als internationaal vlak door middel van publicaties in vakbladen, deelname aan congressen en presentaties op meetings en evenementen. Daarnaast hebben we een e-learning module ontwikkeld om en geven we jaarlijks een workshop “Evidence-Based Practice” om medewerkers van verschillende diensten van Rode Kruis-Vlaanderen kritisch te leren omgaan met informatie en de basisprincipes van Evidence-Based Practice bij te brengen. Deze e-learning is ook voor het brede publiek beschikbaar en vind je hier.

Kernwaarden van ons Centrum

Met ons Centrum voor Evidence-Based Practice willen we de beleidsvoering van Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunen. We willen een brug slaan tussen wetenschap en praktijk, met oog voor de belangen van de doelgroep. We informeren altijd objectief en transparant over ons onderzoek. De methodologische standaarden die we opstelden om evidence-based richtlijnen en systematische reviews te ontwikkelen, zijn gebaseerd op de bestaande standaarden van de Cochrane organisatie en het AGREE II-instrument. We verrichten evidence-based werk en primair onderzoek in het domein “pre-hospitale zorg”, waarbij we focussen op 4 prioriteitsgebieden:

 • eerstehulponderwijs en hygiënepromotie,
 • eerstehulpverlening en rampenparaatheid,
 • bloedplaatjes, en
 • bloeddonoren.

Lees ons methodologisch charter

Enkele voorbeelden

Dit zijn enkele vragen die we recent hebben behandeld in ons Centrum voor Evidence-Based Practice:

 • Vanaf welke leeftijd kan een kind het noodnummer bellen?
 • Wat moet je doen bij een diepe onderkoeling?
 • Hoe kan je malaria het best voorkomen?
 • Welke interventies zijn effectief in het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen?
 • Mag je sporten na een bloeddonatie?
 • Wat zijn de meest effectieve eerstehulptechnieken in Sub-Sahara Afrika, India en Nepal?
 • Welke vorm van psychosociale hulp kan je bieden aan een slachtoffer van een ramp?

Voor meer informatie over de methodologie, projecten en publicaties van CEBaP, surf naar www.cebap.org of volg hen op Twitter of LinkedIn.

Vragen over onderzoek of publicaties?