Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) treedt op bij gewapende conflicten

Internationaal humanitair recht

Gewapende conflicten blijven een trieste realiteit, ondanks de vele inspanningen voor wereldvrede. Daarom werd in Genève het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) opgericht. Het comité probeert de slachtoffers van oorlogen te beschermen en bij te staan via regels die men het ‘internationaal humanitair recht’ noemt. Bijna elk land ter wereld heeft ze aanvaard. De basis voor deze oorlogsregels is de ‘Verdragen van Genève’.

Slachtoffers beschermen en helpen

Bij gewapende conflicten treedt het Comité op als een onpartijdige en neutrale tussenpersoon. Het zorgt voor humanitaire bescherming en bijstand aan burger- en militaire slachtoffers. Verder waakt het Comité over het internationaal humanitair recht. Tot slot leidt en coördineert het Comité ook internationale noodhulpactiviteiten die door Rode Kruis en Rode Halve Maan worden uitgevoerd in conflictsituaties.

Meer weten over het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC)