Alles begint bij onze zeven Fundamentele Beginselen

Rode Kruis-Vlaanderen maakt via het Belgische Rode Kruis deel uit van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Overal ter wereld werken we volgens dezelfde principes die zijn vastgelegd in onze zeven Fundamentele Beginselen. Ze zijn de reden waarom we overal worden gewaardeerd en gerespecteerd.

1. Menselijkheid

We willen menselijk leed voorkomen en verlichten. Daarom zetten we ons in om leven, gezondheid en waardigheid van de bevolking te beschermen. We streven naar wederzijds begrip, vriendschap, samenwerking en blijvende vrede.

2. Onpartijdigheid

Het Rode Kruis helpt iedereen zonder onderscheid. Raciale verschillen, overtuiging, sociale klasse of nationaliteit spelen geen enkele rol. We gaan alleen uit van de bestaande noden. Mensen die in de grootste nood verkeren, krijgen voorrang.

3. Neutraliteit

We stellen ons altijd neutraal op, want alleen zo kunnen we het vertrouwen en het respect krijgen van iedereen. We mengen ons niet in debatten die politiek, raciaal, religieus of ideologisch gekleurd zijn. Bij conflicten kiezen we geen partij.

4. Onafhankelijkheid

We helpen de overheden bij hun hulpverlening, maar we bepalen zelf ons beleid en maken zelf onze keuzes. We zoeken ook zelf naar financiële inkomsten bij de bevolking, bedrijven en overheden. Geen druk of invloed van buitenaf mag onze werking bepalen, zodat we altijd volgens onze Beginselen kunnen werken.

5. Vrijwilligheid

We helpen op basis van vrijwillige inzet. Geen enkele vrijwilliger werkt mee om zich financieel of maatschappelijk te verbeteren. Alle inkomsten gaan naar hulpverlening, opleiding en uitrusting. We streven geen financiële winst na.

6. Eenheid

In elk land is er één Rode Kruis. In België is dat het Belgische Rode Kruis met zijn twee vleugels: onze Franstalige collega’s en Rode Kruis-Vlaanderen. We staan open voor iedereen die wil meewerken en respect heeft voor onze Beginselen

7. Universaliteit

We zijn een wereldwijde organisatie waarvan alle nationale verenigingen gelijkwaardig zijn. We hebben dezelfde plichten om elkaar te helpen en dezelfde rechten om op steun van de anderen te rekenen.