Meld je aan als vrijwilliger voor de WOW-vakanties

Naast gediplomeerde verpleegkundigen zoeken we ook nachtvrijwilligers zorg en zorgvrijwilligers. Zorg je graag voor mensen? Dan kan je mee als vakantievrijwilliger. Hiervoor heb je geen ervaring nodig. Je krijgt van ons een gratis zorginitiatie.

Ga je mee als vrijwilliger in 2024?

Fantastisch plan! 

Hoe ziet een WOW vakantie eruit?

Voor de vakantieweek

Een viertal weken voor het begin van de vakantie ontvang je alle praktische info zoals de plaats van afspraak en de adressenlijst van alle vrijwilligers. Zo kan je zelf afspreken om te carpoolen. De vakantieverantwoordelijke en de verpleegkundigen krijgen de nodige informatie over de vakantiegasten en overleggen met de stafmedewerkers om de vakantieweek voor te bereiden.

Start

Elke vakantieweek start voor de vakantieverantwoordelijken, en de verpleegkundigen op zaterdagavond rond 17 uur om reeds de nodige voorbereidingen te treffen.

Voor de zorgvrijwilligers en nachtvrijwilligers start de vakantieweek op zondagochtend om 10 uur. Kom zeker op tijd, want er is nog een startvergadering alvorens de gasten aankomen: we voorzien een kennismakingsmoment, we overlopen het weekschema, je ontvangt de nodige informatie om de vakantiegasten tijdens de week te begeleiden en we maken enkele praktische afspraken.

Na het middagmaal is er nog een initiatie rolstoeltechnieken, tilliften, een rondleiding en een groepsfoto.

Nieuw dit jaar: we gaan naar twee verschillende locaties. In Hotel Middelpunt slaap je op een tweepersoonskamer en deel je de badkamer en toilet met vier personen. In Hotel Domein Polderwind slaap je op een tweepersoonskamer en deel je de badkamer en toilet met twee personen.

Vooraleer de gasten aankomen worden nog de laatste voorbereidingen getroffen. De gasten komen aan tussen 15u en 17u.

Einde

De vakantieweek eindigt op vrijdagmiddag rond 11 uur. Aan het einde van de vakantieweek wordt er een evaluatiemoment voorzien.

Na de vakantieweek

Na de vakantieweek vragen we je om de vakantieweek te evalueren. De vakantieverantwoordelijke en het verpleegkundig team worden gecontacteerd om de vakantieweek nog even te overlopen. Indien je na de vakantieweek nog met vragen zit, kan je contact met ons opnemen via wowvakanties@rodekruis.be.

Brochure voor vrijwilligers

Alle info voor de vrijwilligers van de WOW vakanties op een rijtje? Daarvoor is er onze infobrochure:

DOWNLOAD HIER

Wat verwachten wij van jou?

Om onze gasten een goede service te bieden, verwacht Rode Kruis-Vlaanderen van al zijn vrijwilligers enkele basisattitudes: enthousiasme, respect en motivatie. Daarnaast verwachten we volgende zaken van jou:

Je bent gemotiveerd

We hopen dat je er zin in hebt! Samen met het vrijwilligersteam wordt het een leuke vakantie. Motivatie is erg belangrijk, want wie gemotiveerd is, bekijkt zijn eigen prestaties kritisch en wil zijn mindere punten altijd verbe­teren.

Je hebt een goede lichamelijke en psychische gezondheid

Meegaan op een WOW vakantie is leuk, maar als vrijwilliger is het ook hard werken. Je hebt als vrijwilliger weinig vrije momenten. Daarom verwachten we dat je fit bent. Per­soonlijke problemen op fysiek of psychisch vlak kunnen invloed hebben op de samenwer­king met andere vrijwilligers en in de omgang met de gasten. Ze moeten daarom vooraf gemeld en/of besproken worden.

Je hebt affiniteit met de doelgroep

WOW vakanties zijn er speciaal voor mensen die omwille van een beperking, lang­durige ziekte of ouderdom moeilijk op vakan­tie kunnen gaan. Als vrijwilliger is je betrokken­heid bij de doelgroep belangrijk.

Je bent klantgericht

Onze vakanties staan helemaal in het teken van onze gasten. Je legt gemakkelijk contact met de gasten, je helpt hen en je probeert te­gemoet te komen aan hun wensen en behoef­ten. Je voert de verzorging altijd uit in nauwe samenspraak met de gast. Je beseft ook dat onze vakantiegangers niet graag betutteld worden. Dring je zeker niet op.

Je werkt graag samen

Tijdens een WOW vakantie werk je in groep. We verwachten dat je informatie doorgeeft die voor anderen van belang is, dat je rekening houdt met de inbreng van anderen en dat je iedereen actief betrekt.

Je kan optreden wanneer nodig

Samen met je collega-vrijwilligers ben je ver­antwoordelijk voor de goede gang van zaken. Je helpt andere vrijwilligers waar nodig. Je ver­liest daarbij beleefdheidsnormen en etiquette niet uit het oog.

Je bent gedisciplineerd

Een WOW vakantie heeft als bedoeling de gasten in de watten te leggen. Een goed georganiseerd vrijwilligersteam is onmisbaar om dat te bereiken. We verwachten van jou dat je je houdt aan de afgesproken regels en procedures. Als iets onduidelijk is, vraag je dit na bij de vakantieverantwoordelijke. 

Je bent discreet

Je gaat discreet om met de vakantieganger. Je gaat vertrouwelijk om met informatie die de vakantieganger of de verpleegkundige aan je toevertrouwt.

Je hebt een verzorgd voorkomen

Als vrijwilliger ben je mee het uithangbord van Rode Kruis-Vlaanderen. Daarom vragen we dat je een verzorgd voorkomen hebt en aandacht schenkt aan je persoonlijke hygiëne.

Hotel Domein Polderwind

Hotel Middelpunt

Vrijwilligers kunnen zich hier aanmelden.

Aanmelden vrijwilliger 2024

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik me aan als vrijwilliger?

Aanmelden kan via www.rodekruis.be/vrijwilligeropvakantie. Als je voor de eerste keer meegaat als vrijwilliger, dan vragen we je om je als vrijwil­liger te registreren bij Rode Kruis-Vlaanderen. Hoe je dat doet, leggen we je uit bij de bevestiging van je aanmelding.

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld?

Zodra we je aanmelding ontvangen hebben, bekijken we de mogelijkheden, en laten we je weten welke vakantie jij begeleidt. We houden daarbij rekening met de wensen die je opgeeft. Soms is de functie waarvoor je je opgaf niet meer vrij. Daarom geef je best meerdere functies op die je interesseren. Als alle vrijwilligersplaatsen al volzet zijn, plaatsen we je op de reservelijst.

Ik heb een plaats gekregen als vrijwilliger op een vakantie, maar kan niet mee. Wat nu?

Soms gebeurt het dat je door ziekte of on­voorziene omstandigheden toch niet mee op vakantie kan. Waarschuw ons dan zo snel mogelijk. Dan kunnen we gemakkelijker een andere vrijwilliger inschakelen, zodat de vakan­tie voor de gasten niet in het gedrang komt. Minder vrijwilligers betekent minder tijd, zorg en aandacht voor de gasten. Je kan contact met ons opnemen via wowvakanties@rodekruis.be.

Ik ben student. Mag ik als vrijwilliger mee op vakantie?

De minimumleeftijd voor onze vrijwilligers is 18 jaar. Studenten van 18 jaar of ouder mogen zeker mee. Een WOW vakantie bege­leiden is een unieke ervaring en absoluut een meerwaarde op je cv, zeker als je later in de sociale sector aan de slag wil. Ben je student verpleegkundige of volg je een andere zorgopleiding? Vraag dan zeker naar de stagemogelijkheden.

Ben ik verzekerd als er iets misloopt op weg naar de vakantie of tijdens de vakantie?

Als Rode Kruisvrijwilliger ben je volledig verzekerd. Rode Kruis-Vlaanderen heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijk­heidsverzekering voor alle vrijwilligers. Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je ook verzekerd voor schade aan derden tijdens de vakantie. Ook je persoonlijke eigendommen zijn mee verzekerd.

Is mijn auto ook verzekerd?

Er geldt een aanvullende schadeverzekering voor je auto als je die op vraag van Rode Kruis-Vlaanderen gebruikt tijdens de vakantie­week. Je auto én de inzittenden zijn door deze verzekering verzekerd. Meer info hierover vind je op www.mijnrodekruis.be.

Ik ben verpleegkundige of arts. Wordt mijn beroepsrisico ook verzekerd door Rode Kruis-Vlaanderen?

Ja, uiteraard. Het beroepsrisico voor ver­pleegkundigen en artsen (voor zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’) is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Rode Kruis-Vlaanderen.

Wie betaalt en regelt het vervoer naar de vakantielocatie?

Een viertal weken voor het begin van de vakantie ontvang je alle praktische info zoals de plaats van afspraak. Je kan zelf afspreken om te carpoolen. Wij betalen je ver­voerskosten (voor auto, trein, bus) terug. Als je carpoolt, dan kan alleen de chauffeur vergoed worden voor zijn reiskosten. De kilometerver­goeding staat dus los van het aantal mensen dat de chauffeur meeneemt. We vergoeden geen reiskosten aan studenten die in het kader van hun stage deelnemen aan een WOW vakantie.

Moet ik een uniform dragen tijdens de vakantie?

Je hoeft geen uniform te dragen, ook niet als je verzorgingstaken uitvoert. De vakantie­verblijven zijn een plaats waar de gasten op vakantie zijn. Daarom dragen alle vrijwilligers gewone kleding.

Heb ik speciale kleding nodig?

Speciale kleding heb je niet nodig. We ver­wachten wel dat je je verzorgd kleedt. Je bent immers het uithangbord van Rode Kruis-Vlaan­deren.

Moet ik iets betalen tijdens de reis?

Als vrijwilliger is jouw verblijf gratis. Ook het inkomgeld tijdens de uitstappen wordt door ons betaald. Extra’s (zoals geschenkjes, consumpties op verplaatsing) zijn voor eigen rekening.

Hoe zit het met de maaltijden tijdens de reis?

Als vrijwilliger eet je gewoon mee met de gasten. Je schuift samen met hen aan tafel. Deze maaltijden zijn gratis voor jou. Daarnaast bieden we je een aantal gratis consumpties per week aan. Wil je meer consump­ties, dan betaal je die zelf.

Ik volg een dieet. Is dat een probleem?

Nee. In het restaurant wordt vet- en zoutarm gekookt. Als je een dieet volgt of als je aller­gisch bent voor bepaalde voedingsbestand­delen, geef dit dan aan op het aanmeldings­formulier. Op die manier kunnen we hiermee rekening houden.

Zijn er vegetarische maaltijden?

Ja. Als je vegetarisch eet, geef dit dan door bij de aanmelding.

Mag ik roken?

Zowel Hotel Middelpunt als Hotel Domein Polderwind en hun binnenplaatsen zijn rookvrij. Er zijn wel rookruimtes voorzien.

Mag ik alcohol consumeren tijdens de vakantieweek?

Overdag consumeer je als vrijwilliger géén alcohol. Wanneer je dagtaak is afgelopen, is het toegestaan om enkele alcoholische consumpties te nuttigen (maximum 2). Belangrijk is dat de gasten die je begeleidt geen verdere hulp meer nodig hebben. ’s Avonds is er steeds iemand beschikbaar die géén alcohol drinkt (nultolerantie), zodat er bij eventuele problemen steeds iemand beschikbaar is voor een veilige transfer van gasten en/of vrijwilligers. Bij de start van de vakantie wordt een beurtrol opgemaakt.

Waar slaap ik?

Je deelt je kamer met een andere vrijwilliger. Als je een kamer wil delen met iemand die je kent, geef dit dan door bij je aanmelding. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee bij de kamerin­deling.

In Hotel Middelpunt deel je een badkamer + toilet met vier personen.

In Hotel Domein Polderwind deel je een badkamer + toilet met twee personen.

Mag ik bezoek ontvangen tijdens de vakantie?

De vakantie duurt maar een week. Daarom vragen we om geen bezoekers uit te nodigen. In uitzonderlijke situaties kunnen we dat toch toelaten, maar alleen na overleg met de vakantieverantwoordelijke.

Mag ik mijn huisdier meenemen?

Vrijwilligers mogen geen huisdieren mee­nemen. Gasten kunnen, na overleg, wel een hulphond meenemen. Als je allergisch bent voor dieren, vermeld dit dan bij de aanmelding. Dan houden we er rekening mee.

Ik heb een probleem tijdens de vakantie. Hoe ga ik daarmee om?

Als je ontevreden bent met de gang van zaken tijdens de vakantie, kaart dit dan aan bij de vakantieverantwoordelijke. Wacht hier niet mee tot je terug thuis bent! Als je achteraf nog wil reageren op een bepaalde situatie, dan kan dat via e-mail naar wowvakanties@rodekruis.be

Grensoverschrijdend gedrag

Rode Kruis-Vlaanderen tolereert geen enkele vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.