Psychosociaal hulpverlener bij rampen

Zo helpen wij

Soms slaat het noodlot toe. Dan staan de vrijwilligers van het Rode Kruis klaar. Hulp verlenen bij rampen is één van onze basisopdrachten.  Wij bieden psychosociale opvang aan getroffenen van rampen of schokkende gebeurtenissen. Onze hulp bestaat uit de eerste opvang in onthaalcentra voor niet-gewonden, telefonische informatie geven aan verwanten en ondersteuning aan gewonden en hun familie in ziekenhuizen.  

Zo help jij hieraan mee

Je ondersteunt onze opdracht van onthaal, informatie en begeleiding door mensen betrokken bij rampen of grote ongevallen psychosociaal te ondersteunen. Je biedt de getroffenen en aanverwanten een gevoel van veiligheid en rust en brengt hun noden en problemen in kaart. 

Hoe doe je dit concreet?

 • Je zorgt voor een gevoel van veiligheid en rust bij de getroffenen.
 • Je zorgt mee voor de zelfredzaamheid van getroffenen, verwanten en hulpverleners.
 • Je identificeert mee kwetsbare mensen en hun noden.

Iets voor jou?

 • Je bent minimaal 18 jaar.
 • Je kan je vrijmaken voor rampinterventies.
 • Je kan veiligheid en rust creëren bij mensen met psychische nood, los van sociale achtergrond of cultuur.
 • Je kan snel en correct de noden van de getroffenen in kaart brengen en doorbriefen, ook in moeilijke omstandigheden.
 • Je hebt ervaring met het voeren van hulpverlenende gesprekken.
 • Je kan maandelijks deelnemen aan de vrijwilligerssamenkomst in je provincie (sessie van 2 uur).
 • Je bent stressbestendig en resultaatsgericht.
Aanmelden

Wat bieden we jou?

 • Een uitgebreide basisopleiding.
 • De kans om je te verdiepen in bepaalde specialisatieopleidingen, bijscholingen en deelnames aan rampoefeningen. 
 • Een veilige omkadering tijdens en na een interventie. 
 • Een verzekering tijdens alle activiteiten die je uitvoert voor Rode Kruis-Vlaanderen.
 • Een tijdsbesteding die heel wat voldoening met zich meebrengt.