Eerste hulp voor aangeduide personen

Wat leer je?

De opleiding ‘Eerste hulp voor aangeduide personen’ is gericht op organisaties die minder dan 20 werknemers tewerkstellen in een lage risico-omgeving (ingedeeld in groep D). Binnen de wettelijke structuur voor het organiseren van Bedrijfseerstehulpverlening, is het de preventieadviseur die oordeelt of deze opleiding voor uw organisatie volstaat. (Oordeelt hij anders, dan is wellicht een basiscursus Bedrijfseerstehulpverlener nodig). Deelnemers aan de opleiding ‘Eerste hulp voor aangeduide personen’ ontvangen een aanwezigheidsattest. Op die manier bent u dan wettelijk in orde. Er geldt een herhalingsverplichting om de drie jaar.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen in ondernemingen met minder dan twintig werknemers (ingedeeld in groep D). Zij moeten beschikken over twee of meer aangeduide personen voor het verlenen van eerste hulp.

Hoe lang?

6 uur

Attest of brevet?

De deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest.

Prijs?

Prijs per persoon 

Opleiding 6 uur: €165 (dag)

Taal?

Nederlands

Zoek een opleiding in jouw buurt