Medicatie en doneren

Wanneer je tijdelijk of permanent medicijnen neemt, vormt de medicatie zélf meestal geen obstakel om bloed te mogen geven. Wél is de gezondheidsreden waarom je die medicatie voorgeschreven krijgt, vaak een reden tot uitstel.

Bij deze medicatie kan je tijdelijk niet doneren

Hoe dan ook mag je helaas tijdelijk geen bloed, plasma of bloedplaatjes geven als je een van de volgende medicijnen neemt:

  • Dutasteride (Avodart, Prostatex, Combodart): 6 maanden na stopzetting van gebruik kan je doneren.
  • Finasteride (Proscar): 4 weken na stopzetting van gebruik kan je doneren.
  • Valproaat (Depakine, Convulex): 2 weken na stopzetting van gebruik kan je doneren. Opgelet: enkel als het medicijn niet gebruikt wordt in het kader van epilepsie.
  • Isotretinoïne (Roaccutane): 2 maanden na stopzetting van gebruik kan je doneren.
  • Neotigason: 3 jaar na stopzetting van gebruik kan je doneren.
  • Gender-affirmerende hormonale behandeling: 3 maanden nadat je hemoglobinegehalte zich aangepast heeft aan de nieuwe hormonale situatie kan je als transgender doneren. Het intramusculaire toedienen van androgenen moet weliswaar altijd op medisch voorschrift en op medisch conforme wijze gebeurd zijn. Met gebruik van steriele naalden en geregistreerde geneesmiddelen.
  • Virusremmende medicatie om een hiv-infectie te voorkomen (zogenaamde PEP of PrEP, post-exposure of pre-exposure profylaxis): de uitsteltermijn hangt af van de risicosituatie die de aanleiding vormt voor het gebruik van de medicatie. Die risicosituatie kan gaan over seksueel gedrag of over een wonde door bijt-, snij- of prikaccident bijvoorbeeld. Met die preventieve virusremmende medicatie is het risico verwaarloosbaar dat je bij een risicocontact een hiv-besmetting oploopt. Wanneer je toch besmet raakt, kan door de virusremmers de virale lading in je lichaam erg laag blijven, waardoor de kans klein is dat je zelf iemand kan besmetten via seksueel contact. Het virus kan echter wel nog altijd via een bloedtransfusie worden overgedragen. De kans is bovendien reëel dat onze - nochtans zeer gevoelige - testen de lage virale lading niet oppikken.
  • NSAIDs of aspirinederivaat: 3 à 6 dagen na stopzetting kan je opnieuw bloedplaatjes doneren. Voor het geven van bloed of plasma is er geen uitstel nodig.

Bij deze medicatie kan je nooit doneren

Je kan helaas nooit bloed, plasma of bloedplaatjes geven in dit geval:

  • Wanneer je hiv-positief bent en daarvoor virusremmende medicatie neemt (ART, antiretrovirale therapie).