Rampenparaatheid

Algemeen - Wat doen we?

Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen staan wereldwijd paraat om de bevolking hulp te bieden bij rampen. Dit kan gaan van natuurrampen, zoals overstromingen, tot rampen door menselijk toedoen, zoals een gewapend conflict. Een efficiënte respons op onverwachte rampen garanderen, vereist de nodige expertise en een goede voorbereiding. Rode Kruis-Vlaanderen staat haar zuster Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen bij in deze voorbereidingen, dit zowel op institutioneel als lokaal niveau.

Institutionele Rampenparaatheid

Om op grote schaal te kunnen reageren op humanitaire noden in een land, is het belangrijk dat elke nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanvereniging op een snelle en efficiënte manier weet te reageren bij een ramp. Via het wereldwijde netwerk helpen Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen elkaar en wordt expertise en operationele kennis onderling uitgewisseld.

We denken hierbij onder meer aan het opleiden van interventieteams, het aanleggen en beheren van magazijnen met noodhulpgoederen, het uitwerken van structuren en procedures om snelle communicatie en besluitvorming te garanderen, enz.

Rampenparaatheid binnen de lokale gemeenschappen

Ook op het niveau van de lokale gemeenschappen wordt gewerkt aan rampenparaatheid, zodat mensen zelf in staat zijn om actie te ondernemen. Dit kan zowel door te proberen om zoveel mogelijk rampen te voorkomen, door de impact ervan te beperken of door zelf al acties te ondernemen in afwachting van hulp op grotere schaal. Zo worden er onder meer lokale rampencomités opgericht in rampengevoelige gebieden. Hierin brengen experten van hun regio de grootste risico’s in hun gemeenschappen in kaart en stellen ze haalbare noodplannen op. Op basis hiervan kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Daarbij hoort onder andere het installeren van vroege waarschuwingssystemen (‘early warning systems’), het detecteren van epidimieën, het organiseren van evacuatieoefeningen of het bouwen van orkaanbestendige huizen.

Daarnaast worden er lokale rampenresponsteams opgeleid, zodat zij na een ramp meteen in actie kunnen schieten door zoekacties op te zetten, puin te ruimen en eerste hulp toe te dienen aan gewonden.

Hoe kan jij helpen?

Word vrijwilliger

Wil je ons graag ondersteunen en denk je een bepaalde expertise te hebben die nuttig kan zijn, dan horen we het graag via het contactformulier hieronder.

Doe een gift

Heb je geen tijd als vrijwilliger maar geef je deze activiteit toch graag een duwtje in de rug? 

Draag je steentje dan bij via BE97 4338 1955 5449 met de vermelding ‘Noodhulpfonds’.

Dankzij jouw gift aan het Rode Kruis Noodhulpfonds kan Rode Kruis-Vlaanderen rampenhulp bieden waar dat het meest nodig is, vrij van externe invloed en op zoek naar de meest kwetsbaren.

Integriteit en professionaliteit


Rode Kruis-Vlaanderen vraagt van zijn medewerkers en vrijwilligers de nodige professionaliteit, integriteit en teamgerichtheid. Het is belangrijk dat elke medewerker en vrijwilliger in zijn relatie tot anderen, in het bijzonder met de hulpbehoevenden, zich op een correcte manier gedraagt.

 Lees hier meer

Contactformulier

Stel ons je vraag over Rampenparaatheid