Vraag hier de gratis eerstehulpmaterialen en/of onderwijstraject voor Afrika aan.

De eerstehulprichtlijnen in dit handboek zijn ontwikkeld volgens de evidence-based practice methodologie. Wetenschappelijke literatuur vormt de basis voor het bewijs en wordt verder aangevuld met praktijkervaring, de expertise van specialisten en de voorkeuren en beschikbare middelen voor deze doelgroep. 

De richtlijnen, en vervolgens het handboek dat erop gebaseerd is, worden elke 5 jaar geactualiseerd om ervoor te zorgen dat recent bewijs wordt opgenomen en dat rekening wordt gehouden met veranderende omstandigheden. De laatste update was in 2021.

Je krijgt na het invullen van het formulier een mail toegestuurd met een link naar:

  • Handleiding 'Basis Eerste Hulp voor Afrika'
    De 'Basic First Aid for Africa' handleiding is de basis voor Basic First Aid trainingsprogramma's. Het bevat alle essentiële eerstehulpkennis die nodig is om in het dagelijks leven op te treden als eerstehulpverlener zonder dat je voorkennis hebt van eerste hulp. Naast de meest up-to-date basiskennis en technieken voor eerste hulp, bevat het ook aanbevelingen voor preventie voor de meeste onderwerpen.
  • Handboek 'Eerste hulp voor eerstehulpverleners'
    Deze publicatie is een vervolg op het handboek 'Basis Eerste Hulp voor Afrika' en is uiteraard gebaseerd op dezelfde evidence-based methodologie die eerder werd genoemd. First Responders kunnen worden ingezet bij buitengewone gebeurtenissen, zowel door de mens veroorzaakte calamiteiten (verkeersongevallen, politieke onrust, conflicten etc.) als natuurrampen. De geavanceerde kennis en vaardigheden van Eerste Hulp in dit handboek plaatsen Eerste Hulp in een bredere context van pre-hospitale zorg bij noodsituaties en rampen in Afrika, vooral wanneer Eerste Hulpverleners te maken krijgen met situaties met meerdere slachtoffers met meerdere verwondingen. Deze geavanceerde kennis en vaardigheden kunnen ook worden toegepast bij het helpen van mensen in nood in lokale gemeenschappen.
  • Handboek 'Youth First Aid' voor kinderen en jongeren tussen 12-16 jaar.
  • Handboek 'First Aid for Road Traffic Injuries' voor mensen die zich veel op de weg bevinden, zoals taxi- en buschauffeurs, politieagenten, en anderen die kunnen helpen bij ongelukken op de weg.