Bijscholing bedrijfseerstehulp

Wat leer je?

Eerste hulp evolueert voortdurend. Daarom is het belangrijk om regelmatig je kennis en vaardigheden op te frissen. We hebben een ruim aanbod aan bijscholingslessen die erkend zijn door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Je houdt je brevet Bedrijfseerstehulp geldig door per kalenderjaar minstens 4 uur een bijscholing te volgen. 

Een standaard bijscholing ziet er als volgt uit:

 • In de eerste 2 uur leer je omgaan met noodsituaties, reanimatie, alarmering, stabiele zijligging, verslikking en bijkomende praktische oefeningen.
 • Voor de andere 2 uur kan je vervolgens één thema kiezen uit volgende lijst:
  • wondzorg
  • brandwonden
  • vergiftiging en moeilijk ademen
  • onwel (flauwtes, diabetes, beroerte, schokken en stuipen …)
  • zwaar gewond (hoofdletsels, wervelletsels …)
  • letsels aan ledematen
  • organisatie eerste hulp
  • verkeersongeval
  • psychosociale eerste hulp
  • reanimeren en defibrilleren    

Voor wie?

Voor iedereen die over een geldig brevet Bedrijfseerstehulp beschikt: je houdt je brevet Bedrijfseerstehulp geldig door per kalenderjaar minstens 4 uur bijscholing te volgen.

Hoe lang?

Standaard: 4 uur of Blended: 1 uur e-learning + 3 uur klassikaal

Prijs?

Prijs per persoon

Standaard bijscholing: €143 (dag) - €171,60 (avond/zaterdag) 

Blended bijscholing: €143 (dag) 

Taal?

Nederlands, Engels

Vereiste brevetten?

Basiscursus bedrijfseerstehulp

Schrijf je hier in