Over marktconforme verloning

Het loon van onze medewerkers en gedelegeerd bestuurder is soms onderwerp van discussie op sociale media. Vooral in tijden van noodhulpacties (na bijvoorbeeld een zware aardbeving in Indonesië) en onze jaarlijkse stickeractie durft de mondige Vlaming zich al eens luidop afvragen waarom onze CEO geen deel van zijn loon afstaat om zo alle leed de wereld uit te helpen.

Was het maar zo simpel natuurlijk! Al onze personeelsleden, ook onze gedelegeerd bestuurder, verdienen – letterlijk en figuurlijk - een marktconform loon. Waarom? Dat verduidelijken we hieronder.

Het belang van expertise en focus

Onze organisatie telt ca. 13.000 enthousiaste vrijwilligers en 1.500 gemotiveerde medewerkers die zich voor tal van verschillende activiteiten inzetten. Om die bijna 15.000 mensen degelijk te begeleiden binnen een professionele context is de juiste expertise en de juiste focus van cruciaal belang. De verantwoordelijkheid om de continuïteit en efficiëntie van onze organisatie te garanderen, is niet van de minste. Die verantwoordelijkheid begint niet om 9u ’s morgens en eindigt niet om 17u ‘s avonds. Onze klinisch biologen bijvoorbeeld, geven ook ’s nachts deskundig advies aan de ziekenhuizen bij moeilijke transfusies, en onze medewerkers van interventie zijn ook ’s nachts en in het weekend oproepbaar bij rampen zoals de aanslagen in Zaventem.

Extra opdrachten

Naast de verantwoordelijkheid voor dat goede beleid, de vrijwilligers en de medewerkers van de organisatie, zijn er nog een aantal concrete opdrachten die bij de functie van gedelegeerd bestuurder van onze organisatie horen:

  • veilig bloed inzamelen en distribueren over heel Vlaanderen zodat iedere patiënt geholpen kan worden … op eender welk moment van de dag, week of jaar;
  • een betrouwbare helper van de overheid zijn wat betreft vluchtelingenopvang;
  • verrichten van wetenschappelijk onderzoek inzake de Rode Kruis-activiteiten;
  • en er is ook nog het lidmaatschap van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging (IFRC). Deze twee overkoepelende organisaties komen op voor humanitaire rampen na natuurgeweld (IFRC) en bij conflict (ICRC). Ook over deze brede waaier aan activiteiten draagt de CEO de eindverantwoordelijkheid.

Efficiënte besteding van inkomsten

Bij duidelijke verantwoordelijkheden komt een correcte verloning kijken. Alleen op die manier trek je in een professionele wereld bekwame, getalenteerde mensen met de juiste houding en visie voor onze organisatie aan. Want – en daar verschillen we misschien wél van andere organisaties of bedrijven – iedere euro die bij Rode Kruis-Vlaanderen binnenkomt, moet efficiënt besteed worden. Net daarom onderbouwen we al onze activiteiten met wetenschappelijk onderzoek, nemen we onze processen en procedures geregeld onder de loep en verbeteren we die waar nodig, en communiceren we hier transparant over via onze website, ons jaarverslag, enz...

Alleen zo kunnen we nog meer mensen helpen … zowel in Vlaanderen als in het buitenland.