Voorzitter

FAQ

Welke types cursussen vind ik op Eduko?

Klassikale cursus: een cursus die fysiek, op een bepaalde plaats en een bepaald moment (datum en uur), georganiseerd wordt. Het specifieke lesmoment noemen we een uitvoering.

E-learning: een online cursus die je na inschrijving onmiddellijk kan starten. Je volgt deze cursus dus digitaal, waar en wanneer je wilt. Je kan de cursus onderbreken, opnieuw starten en zelfs onbeperkt herbekijken.

Gemengde cursus: een blended learning-cursus die bestaat uit zowel klassikale momenten als e-learning.

Uitvoering: een lesmoment waarop je een bepaalde cursus kan volgen, op een bepaalde plaats. Let op: een uitvoering kan uit meerdere bijeenkomsten bestaan, bijvoorbeeld verspreid over twee namiddagen.

Programma: een verzameling van cursussen, die bestaat uit meerdere uitvoeringen of cursustypes (klassikaal, e-learning …). Een programma kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorbereidende e-learning, een klassikale bijeenkomst en een examen.

Open cursus: een cursus die je terugvindt op Eduko en waarvoor je jezelf kan inschrijven indien er geen voorwaarden zijn (bijvoorbeeld dat je eerst een andere cursus moet gevolgd hebben).

Gesloten cursus: een cursus die je niet terugvindt op Eduko omdat ze georganiseerd wordt op vraag van en binnen een organisatie, bijvoorbeeld een sportclub. Je hebt een code nodig om in te schrijven.

Wat is een dienstverband?

Een dienstverband is een extra rol die je inneemt op een bepaalde plaats in de organisatie. Je bent bijvoorbeeld naast vrijwilliger-deelnemer (dienstverband = cursist) ook:

  • lesgever (dienstverband = docent),
  • opleidingsplanner (dienstverband = cursusplanner of cursusbeheerder),
  • of voorzitter (dienstverband = voorzitter).

Een gebruiker met één of meerdere dienstverbanden ziet in Eduko rechts bovenaan een icoon van twee silhouetten. Door hierop te klikken, kan je switchen tussen de verschillende dienstverbanden. 

Heb je een combinatie van meerdere rollen? Let dan goed op dat je het juiste dienstverband kiest voor je een actie uitvoert op Eduko. Afhankelijk van het gekozen dienstverband krijg je namelijk andere functies te zien in het platform.

Welke mogelijkheden heb ik als voorzitter op Eduko?

Een voorzitter kan in Eduko volgende informatie terugvinden of taken uitvoeren:

  • Toegang tot het platform als deelnemer aan cursussen.
  • Mijn afdelingsvrijwilligers: een overzicht van de vrijwilligers binnen je afdeling. Door te klikken op het ‘tandwiel’ voor de naam of de icoontjes rechts naast de naam, krijg je informatie over het profiel, de studiegegevens of het portfolio van een vrijwilliger. Op zoek naar informatie over een groep vrijwilligers? Gebruik dan de rapporten. 
  • Inschrijvingen: alle inschrijvingen van de vrijwilligers binnen je afdeling. Gebruik de filters om een specifieke vrijwilliger, een specifieke cursus of een specifieke periode te vinden.
  • Rapportage: rapporten over studie- of organisatiegegevens.

Waarom zie ik sommige vrijwilligers meerdere keren onder mijn afdelingsvrijwilligers?

Een vrijwilliger die meerdere dienstverbanden heeft komt meerdere keren voor in de lijst, één keer voor elk dienstverband. 

De gegevens van de vrijwilliger (bijvoorbeeld studiegegevens) zijn hetzelfde bij elk dienstverband. Je kan dus op eender welk profiel van de vrijwilliger doorklikken.

Wat kan ik bij rapporten terugvinden?

Rapporten worden verdeeld in drie verschillende groepen: 

  • Studierapporten zijn rapporteringen over de cursus, bijvoorbeeld de deelnemers, de te geven cursussen …
  • Rapportwizard: hier worden rapporten ondergebracht die specifiek voor je rol zijn aangemaakt. 
  • Opgeslagen rapporten: als je rapporten maakt kan je deze opslaan in Eduko. Je kan deze dan later in deze groep terugvinden.

Het is mogelijk dat er onder sommige groepen geen rapporten beschikbaar zijn.

Instructies

Opleidingsstatus vrijwilligersteam opvolgen

Rapport maken voorzitter