Opleidingsplanner

FAQ

Welke types cursussen vind ik op Eduko?

Klassikale cursus: een cursus die fysiek, op een bepaalde plaats en een bepaald moment (datum en uur), georganiseerd wordt. Het specifieke lesmoment noemen we een uitvoering.

E-learning: een online cursus die je na inschrijving onmiddellijk kan starten. Je volgt deze cursus dus digitaal, waar en wanneer je wilt. Je kan de cursus onderbreken, opnieuw starten en zelfs onbeperkt herbekijken.

Gemengde cursus: een blended learning-cursus die bestaat uit zowel klassikale momenten als e-learning.

Uitvoering: een lesmoment waarop je een bepaalde cursus kan volgen, op een bepaalde plaats. Let op: een uitvoering kan uit meerdere bijeenkomsten bestaan, bijvoorbeeld verspreid over twee namiddagen.

Programma: een verzameling van cursussen, die bestaat uit meerdere uitvoeringen of cursustypes (klassikaal, e-learning …). Een programma kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorbereidende e-learning, een klassikale bijeenkomst en een examen.

Open cursus: een cursus die je terugvindt op Eduko en waarvoor je jezelf kan inschrijven indien er geen voorwaarden zijn (bijvoorbeeld dat je eerst een andere cursus moet gevolgd hebben).

Gesloten cursus: een cursus die je niet terugvindt op Eduko omdat ze georganiseerd wordt op vraag van en binnen een organisatie, bijvoorbeeld een sportclub. Je hebt een code nodig om in te schrijven.

Wat is een dienstverband?

Een dienstverband is een extra rol die je inneemt op een bepaalde plaats in de organisatie. Je bent bijvoorbeeld naast vrijwilliger-deelnemer (dienstverband = cursist) ook:

 • lesgever (dienstverband = docent),
 • opleidingsplanner (dienstverband = cursusplanner of cursusbeheerder),
 • of voorzitter (dienstverband = voorzitter).

Een gebruiker met één of meerdere dienstverbanden ziet in Eduko rechts bovenaan een icoon van twee silhouetten. Door hierop te klikken, kan je switchen tussen de verschillende dienstverbanden. 

Heb je een combinatie van meerdere rollen? Let dan goed op dat je het juiste dienstverband kiest voor je een actie uitvoert op Eduko. Afhankelijk van het gekozen dienstverband krijg je namelijk andere functies te zien in het platform.

Wanneer ben je een opleidingsplanner?

Binnen een afdeling of provincie krijgen de disciplineverantwoordelijken van Vorming, Hulpdienst en JRK de rol van opleidingsplanner toegekend, na het afronden van de basiscursus Eduko voor opleidingsplanners. 

Daarnaast kunnen kan een Eduko-afdelingsverantwoordelijke worden aangeduid (naar analogie van een afdelingsverantwoordelijke ACT), op voorspraak van de afdelingsvoorzitter en na het afronden van de basiscursus Eduko voor opleidingsplanners.

Je krijgt in Eduko het dienstverband cursusplanner of cursusbeheerder te zien.

Welke mogelijkheden heb ik als opleidingsplanner op Eduko?

Een opleidingsplanner kan in Eduko volgende informatie terugvinden of taken uitvoeren:

 • Toegang tot het platform als deelnemer aan cursussen
 • Toegang tot de achterzijde van het platform voor cursusbeheer
  • Via het ‘tandwiel’ rechtsboven
  • Via de tegel ‘cursusbeheer’ op de homepagina (directe link naar de cursussen).
 • Rapportering: rapporten over studie- of organisatiegegevens.

Wat zijn mijn taken op Eduko als opleidingsplanner?

De belangrijkste taken van een opleidingsplanner zijn:

 • Cursusmomenten plannen: een uitvoering of een programma van een bepaalde cursus plannen.
  • Lesgever en simulant inplannen
  • Lokaal plannen
 • Informatie voor lesgevers of deelnemers toevoegen
 • Deelnemers:
  • Een cursuscode aanmaken voor deelnemers van een gesloten cursus.
  • Minderjarige deelnemers zonder e-mailadres toevoegen (uitzondering!)
  • De uitvoeringsstatus van een cursus die klaar is aanpassen naar ‘Beëindigd’
   Opgelet: zet de uitvoeringsstatus op Beëindigd en niet op Voltooid!
  • Deelnemers uitschrijven: studiestatus aanpassen naar uitgeschreven indien een deelnemer zich voor aanvang van de cursus afmeldt.
   Opgelet: de studiestatus van de deelnemers aanpassen naar voltooid, geslaagd of nietgeslaagd, gebeurt altijd door de lesgever.
 • Facturatiegegevens nakijken en aanvullen indien nodig
 • Bij ziekte lesgever:
  • nieuwe lesgever inplannen
  • cursus verplaatsen

Wat is de ‘achterzijde’ of ‘back-end’ van Eduko?

Dit is de beheerdersomgeving. Als opleidingsplanner heb je toegang tot de achterzijde van het platform om achterliggende zaken te beheren. Afhankelijk van je rechten, zie je hier bepaalde functies. Enkel opleidingsplanners (inclusief LEO’s), opleidingsbeheerders en Edukobeheerders hebben toegang tot de achterzijde van het leerplatform.

Waar kan ik het entiteitsnummer terugvinden om een uitvoeringscode te maken?

De code van jouw afdeling die je in de uitvoeringscode opneemt, kan je HIER terugvinden.

Kan ik alle lesgevers in Eduko selecteren voor mijn opleiding?

Neen. Een lesgever of simulant moet altijd buiten Eduko om bevraagd worden naar eventuele beschikbaarheid! Het is ook de verantwoordelijkheid van de opleidingsplanner om na te gaan of de lesgever de juiste kwalificaties heeft om een bepaalde opleiding te geven.

Je kan onder ‘bijeenkomsten’ nakijken of een lesgever reeds ingepland is voor het moment waarop jij hem of haar wil inplannen.

Instructies

Nieuwe cursusuitvoering aanmaken door dupliceren

Nieuwe cursusuitvoering aanmaken door uitvoering toevoegen

Bekijk video:

Link naar video

Nieuw progamma aanmaken door dupliceren

Gebruikers aan het systeem toevoegen - CSV

Instellen leslocaties bijeenkomst(en)

Lesgever toevoegen aan een cursusuitvoering

Simulant toevoegen aan een cursusuitvoering

Deelnemers inschrijven in back-end

Aanmaken gesloten cursus met deelnemerscode

Rapport maken opleidingsplanner