Deelnemer

FAQ

Welke types cursussen vind ik op Eduko?

Klassikale cursus: een cursus die fysiek, op een bepaalde plaats en een bepaald moment (datum en uur), georganiseerd wordt. Het specifieke lesmoment noemen we een uitvoering.

E-learning: een online cursus die je na inschrijving onmiddellijk kan starten. Je volgt deze cursus dus digitaal, waar en wanneer je wilt. Je kan de cursus onderbreken, opnieuw starten en zelfs onbeperkt herbekijken.

Gemengde cursus: een blended learning-cursus die bestaat uit zowel klassikale momenten als e-learning.

Uitvoering: een lesmoment waarop je een bepaalde cursus kan volgen, op een bepaalde plaats. Let op: een uitvoering kan uit meerdere bijeenkomsten bestaan, bijvoorbeeld verspreid over twee namiddagen.

Programma: een verzameling van cursussen, die bestaat uit meerdere uitvoeringen of cursustypes (klassikaal, e-learning …). Een programma kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorbereidende e-learning, een klassikale bijeenkomst en een examen.

Open cursus: een cursus die je terugvindt op Eduko en waarvoor je jezelf kan inschrijven indien er geen voorwaarden zijn (bijvoorbeeld dat je eerst een andere cursus moet gevolgd hebben).

Gesloten cursus: een cursus die je niet terugvindt op Eduko omdat ze georganiseerd wordt op vraag van en binnen een organisatie, bijvoorbeeld een sportclub. Je hebt een code nodig om in te schrijven.

Moet ik Rode Kruis-vrijwilliger zijn om aan een cursus deel te nemen?

Neen. Voor de cursussen waarvoor je als ‘bevolking – particulier’ kan inschrijven zoals ‘Basiscursus Eerste Hulp’ is dit niet nodig. 

Let op: sommige cursussen zijn wel specifieke vormingen in functie van het vrijwilligerschap. Bekijk daarom steeds de doelgroep van de cursus, die je terugvindt bij de beschrijving in de catalogus.

Kan ik mijn kinderen inschrijven via mijn eigen account?

Neen. Iedere inschrijving gebeurt vanuit een individueel account gekoppeld aan een uniek e-mailadres. 

Indien je kind een eigen e-mailadres heeft, kan je een account aanmaken op naam van het kind en hen zo inschrijven. 

De meeste cursussen voor kinderen worden echter georganiseerd door een organisatie of school. De organisator kan in dat geval het kind inschrijven zonder e-mailadres.

Krijg ik een certificaat of attest van deelname?

Ja. Aan iedere cursus is een certificaat verbonden. 

Dit kan een attest van deelname zijn, of een brevet dat aantoont dat je geslaagd bent voor een examen. Sommige certificaten hebben een beperkte geldigheid, bijvoorbeeld 5 jaar. 

Instructies

Inschrijven voor een cursus

Uitschrijven voor een cursus

Huistaak maken en indienen