ምድላይ ደሃይ

Restoring Family Links ኣብ መስርሕ ምድላይ ናይ’ቶም ደሃይ ዘጥፍኡ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ከምኡ`ውን ምስ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ዳግማይ ደሃይ ንኽትገባበሩ ይተሓጋገዘኩም።

ምስ ካልኦት ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ከምኡ’ውን ኣብ ዞባታት ኲናት ምስ ዝነጥፉ ፍሉያት ልኡኻት ብምትሕብባር ንሰርሕ። ውልቃዊ ሃለዋትን ባህላዊ ኣተራጕማን ናይ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኵላቶም ዝቐርቡ ጠለባት ከም ምስጢራት እዮም ዝረኣዩ። ትካል ቀይሕ መስቀል ካብ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ ኣቐዲሙ ንጹር ፍቓድ ክሳብ ዘይረኸበ፡ ንውልቃዊ ሓበሬታ ምስ ካልኦት ኣካላት (ናይ ቀይሕ መስቀል) ብፍጹም ኣይካፈሎን እዩ።

ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ብዝዀነ ይኹን ካብ`ዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ምኽንያታት ደሃይ ምስዘጥፍእ፡ ደሃዮም ብምርካብ ኰነ ቀጺልኩም ደሃይ ሓድሕድኩም ከምእትረኽቡ ብምግባር ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና፦

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we ook analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid. Wil je graag de cookies afstemmen op jouw voorkeur dan kan dat hieronder. 

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies nécesssaires et techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques et de publicités pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install necessary and technical cookies for  for the proper functioning of these websites. We also us analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy