Raadi qaraabada maqan

 • Ka raadi qaraabadaada warbaahinta bulshada (Facebook, WhatsApp, iwm.). Markii aad sidaas sameyneysid, isku day inaad u hingaadisid magacyada qaraabadaada qaabab kala duwan. 
 • Ka raadi xiriirada la wadaago, sida laga yaabo inay u suurtogasho inay la xiriiraan qoys maqan.
 • Isku day inaad dib xiriir ula sameysid bulshada deegaanka qoyskaaga ee wadankaaga asalka ah, sida laga yaabo inay ogaadaan halka qaraabadaada joogaan.
 • Ka raadi xubnaha qoyska 'Trace the Face' ('Raadi Wajiga'). Kani waa websaydka Bulshada Caalamka ee Laanqeerta Cas (ICRC) halkaas oo shaqsiyaadka raadinayo xubnaha qoyska ay ku reebi karaan sawirka qaraabadooda maqan iyo lambarka taleefonka. Haddii aad rabtid in shawirada iyo sharaxaadaha qaarabada ay ka muuqdaan boggaan, waxaad u baahaneysaa inaad balan nala sameysatid inaga. 
 • Haka niyad jabin kadib isku daygaaga koowaad. Joogtey ka eegida warbaahinta bulshada oo Trace the Face ugu yaraan hal jeer bishii si aad u aragtid haddii ay jirtay wax hormaro ah, sida dacwadaha cusub ama fariimaha maalin walba soo dhacaan. 

Sidee ayaan kuu caawin karnaa?

Waxaan ku siiyaan adeega raadinta qoyska si aad dib xiriir ula sameysid qaraabadaada. Si aad usu diiwaangeliso, kaliya raac tallaabooyinkaan sahlan:

 1. Nala soo xiriir si aad balan u sameysatid.
 2. Imaw xafiisyadeena ee waqtiga la diyaariyay.
 3. Nasii warbixin loo baahanyahay oo saxiix foomamka quseeyo.

Balan sameyso

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.