Daraasadaha taariiqiga iyo raadinta Waan ka xummahay, nooma suurtogaleyso inaan kugu caawino raadin walba ee qaraabada maray xaalada daraasadaha taariiqiga ama raadinta. Badelkii, fadlan tixraac hay'adaha deegaanka ee la xiriiro raadinta taariiqiga, tusaale ahaan: Ururada hiddaha iyo dhaqanka; iyo Kooxyada taariiqda deegaanka.

Waan ka xummahay, nooma suurtogaleyso inaan kugu caawino raadin walba ee qaraabada maray xaalada daraasadaha taariiqiga ama raadinta. Badelkii, fadlan tixraac hay'adaha deegaanka ee la xiriiro raadinta taariiqiga, tusaale ahaan:

  • Ururada hiddaha iyo dhaqanka; iyo
  • Kooxyada taariiqda deegaanka.

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.