Cilmi baarista abtirsiga iyo taariiqda qoyska

Waan ka xunnahay kuguma caawin karno raadinada xubnaha qoyska haddii aad noola soo xiriireysid kaliya xaalada raadinta abtirsiga. Hay'adaha xiggo ayaa usuurtogali karto inay kugu caawiyaan midaan: