Xiriirka u lumay sabab la xiriirto dagaalka hubeysan ama dilka

Maxaad sameyn kartaa?

Waxaad ka raadin kartaa qaraabadaada warbaahinta bulshada, oo dhinaca xiriirada la wadaagay ama websaydka loogu tallogalay 'Trace the Face' ('Raadi Wajiga').

Bilow raadintaada

Sidee ayaan kuu caawin karnaa?

Waxaan kugu caawin karnaa raadintaada ee qaraabada haddii aad lumisid xiriirka sabab la xiriirto dagaalka hubeysan ama dilka. Kani waa adeeg bilaash ah, iyo warbixintaada waxaa loola dhaqmaa si qarsoodi ah. Waxaa kaliya oo lala wadaagayaa gudaha Laanqeerta Cas ama hay'adaha kale ee dabagalayo ogolaanshahaaga cad iyo kaliya ujeedada laguugu caawinayo inaad heshid xubnaha qoyskaaga.

Si aad u bilowdid nidaamka raadinta qaraabadaada, raac tallaabooyinkaan:

 1. Nala soo xiriir si aad balan u sameysatid.
 2. Imaw xafiisyadeena ee waqtiga la diyaariyay.
 3. Nasii warbixin loo baahanyahay oo saxiix foomamka quseeyo.

Balan sameyso

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.