Fariimaha Laanqeerta Cas

Aagaga dagaalka dufutay ama masiibada ku habsatay, waxaa inta badan jirayo dhibaatooyinka kanaalada xiriirka caadiga ah sida qadadka taleefonka iyo shabakadaha, adeegyada boostada iyo intarneetka. Fariimaha Laanqeerta Cas waxay ku caawisaa soo celinta xiriirada u dhaxeeyo aaga ay saameysay iyo caalamka banaanka ah.

 1. Fariimaha waxaa laga aruuriyaa caalamka oo dhan.
 2. Fariimaha waxaa qaada oo gaarsiiyo tabarucayaasha deegaanka.
 3. Haddii aan laga maarmin, fariinta waxaa loo aqriyaa si dhawaq dheer.
 4. Haddii ay suurtogal tahay, waxaan aasaaseynaa xiriirka taleefonka ama Skype-ka.

Ahaanshaha hay'ad dhaxaad ah, Laanqeerta Cas waxaa loo ogolyahay inay galaan aagaga dagaalada ku dhufteen ama masiibada ku habsatay ee loo diido hay'adaha kale. Si kastaba, dhaxaadnimadaan waxay sidoo kale la micna tahay inay jiraan sharciyo toos ah ee warbixinta Fariimaha Laanqeerta Cas ay wadan karto ama aysan wadan karin. Ogow in xaaladaha qaarkood, tusaale ahaan, markii qofka ay socoto uu xabsi ku jiro, fariimaha waxaa aqrinayo maamulada deegaanka.

Fariimaha Laanqeerta Cas waxay wadan kartaa warbixinta xigto:

 • aqbaaraha gaarka ama qoyska la xiriiro;
 • sawirada;
 • xaaladaha qaarkood, waraaqaha rasmiga ah.

Fariimaha Laanqeerta Cas ma wadan karto warbixinta xigto:

 • wareejinada lacagta;.
 • aqbaaraha hormarinada siyaasada;.

Si aad fariin u dirtid, waxaad u baahaneysaa inaad ogaatid ugu yaraan magaca iyo ciwaanka buuxo ee qofka ay socoto. Haddii aadan haysan warbixintaan, waxaad bilaabi kartaa codsiga raadinta.

Ma rabtaa inaad dirtid fariimaha Laanqeerta Cas?

Inaga nala soo xiriir

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.