Fariimaha Laanqeerta Cas

Aagaga dagaalka dufutay ama masiibada ku habsatay, waxaa inta badan jirayo dhibaatooyinka kanaalada xiriirka caadiga ah sida qadadka taleefonka iyo shabakadaha, adeegyada boostada iyo intarneetka. Fariimaha Laanqeerta Cas waxay ku caawisaa soo celinta xiriirada u dhaxeeyo aaga ay saameysay iyo caalamka banaanka ah.

 1. Fariimaha waxaa laga aruuriyaa caalamka oo dhan.
 2. Fariimaha waxaa qaada oo gaarsiiyo tabarucayaasha deegaanka.
 3. Haddii aan laga maarmin, fariinta waxaa loo aqriyaa si dhawaq dheer.
 4. Haddii ay suurtogal tahay, waxaan aasaaseynaa xiriirka taleefonka ama Skype-ka.

Ahaanshaha hay'ad dhaxaad ah, Laanqeerta Cas waxaa loo ogolyahay inay galaan aagaga dagaalada ku dhufteen ama masiibada ku habsatay ee loo diido hay'adaha kale. Si kastaba, dhaxaadnimadaan waxay sidoo kale la micna tahay inay jiraan sharciyo toos ah ee warbixinta Fariimaha Laanqeerta Cas ay wadan karto ama aysan wadan karin. Ogow in xaaladaha qaarkood, tusaale ahaan, markii qofka ay socoto uu xabsi ku jiro, fariimaha waxaa aqrinayo maamulada deegaanka.

Fariimaha Laanqeerta Cas waxay wadan kartaa warbixinta xigto:

 • aqbaaraha gaarka ama qoyska la xiriiro;
 • sawirada;
 • xaaladaha qaarkood, waraaqaha rasmiga ah.

Fariimaha Laanqeerta Cas ma wadan karto warbixinta xigto:

 • wareejinada lacagta;.
 • aqbaaraha hormarinada siyaasada;.

Si aad fariin u dirtid, waxaad u baahaneysaa inaad ogaatid ugu yaraan magaca iyo ciwaanka buuxo ee qofka ay socoto. Haddii aadan haysan warbixintaan, waxaad bilaabi kartaa codsiga raadinta.

Ma rabtaa inaad dirtid fariimaha Laanqeerta Cas?

Inaga nala soo xiriir

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

   Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

   The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.