Xiriirka

Halkaan ayaan joognaa haddii aad u baahato caawin kaloo dheeraad ah

Waxaad na soo wici kartaa ka bilow Isniinta illaa jimcaha ka bilow 9 a.m. Illaa 12.30 p.m. ee +32 (0)15 44 35 22.

FIIRI GAAR AH: Luuqadaheena shaqada waa Ingiriis, Daj, Faransiis iyo Carabi. Haddii aadan ku hadlin kuwa ka mid ah luuqadahaan, fadlan weydii caawin qof garanayo.

Fariin noogu reeb inaga dhinaca websaydka

 

Ciwaanka

Belgian Red Cross-Flanders
Motstraat 40
2800 Mechelen
Biljim

Helitaanka xafiisyadeena

Xafiisyada Belgian Red Cross-Flanders waxay u jirtaa 15-daqiiqo socosha ah ka bilow saldhiga wadada tareenka Mechelen.

Katagida saldhiga ee gadaasha, raac wadada illaa aad ka gaartid baakinka gaariga. Waxaad arkeysaa xarunta ciyaaraha 'Iham' ee kaa soo horjeedo. Gudub baakinka gaariga oo waxaad imaaneysaa Bautersemstraat taas oo kuu hogaamineyso Motstraat.

Riix halkaan oo jaheynada xafiisyadeena.

Ka dajiso qariirada (oo af Ingiriis ah)

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.