Ku saabsan Restoring Family Links

Sannad walba, kumanaan dad ah ayaa kala lumiya xiriirka sabab la xiriirta dagaalo, qilaaf hubeysan, masiibada dabiiciga ama socdaalka. Sida waafaqsan sharciga bani’aadamnimada caalamiga ah, qof walba wuxuu xaq uleeyahay inuu ogaado waxa ku dhacay qaraabada ay kala lumeen.

Adeega 'Restoring Family Links' (Soo celinta Xiriirada Qoyska) ee ay bixiyeen Belgian Red Cross-Flanders waxay caawin kugu siisaa raadintaada ee qaraabada maqan iyo la jirto dib xiriir ula sameynta xubnaha qoyska. Waxaan la shaqeynaa Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeerta Cas (ICRC) iyo bulshooyinka kale ee Laanqeerta Cas iyo Bisha Cas (Red Cross and Red Crescent) ee daafaha caalamka. Mid walba oo midkaan ah waxay leeyihiin waajibaadkooda gaarka ah iyo shabakada, oo u ogolaaneyso iyaga inay raadiyaan qaraabada maqan oo caalamka oo dhan ah.

Restoring Family Links sidoo kale waxay bixisaa warbixin ku saabsan nidaamka Biljimka ee la midoobida qoyska ee kuwa xiiseynayo dabagalida dacwadaha gaarka ah.

Restoring Family Links waa adeeg bilaash ah, oo aan la shaqeyno bulshooyinka kale ee Laanqeerta Cas iyo Bisha Cas oo ay sidoo kale la jiraan ergo gaar ah ee aagaga qilaafka. Dhammaan codsiyada waxaa loola dhaqmaa si qarsoodi ah, iyada oo la tixgelinayo xaalada gaarka ah ee shaqsiga iyo xaalada dhaqanka. 

Restoring Family Links waxay kugu caawisaa kuwa xigga:

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

      Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

      The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.