Ku saabsan Restoring Family Links

Sannad walba, kumanaan dad ah ayaa kala lumiya xiriirka sabab la xiriirta dagaalo, qilaaf hubeysan, masiibada dabiiciga ama socdaalka. Sida waafaqsan sharciga bani’aadamnimada caalamiga ah, qof walba wuxuu xaq uleeyahay inuu ogaado waxa ku dhacay qaraabada ay kala lumeen.

Adeega 'Restoring Family Links' (Soo celinta Xiriirada Qoyska) ee ay bixiyeen Belgian Red Cross-Flanders waxay caawin kugu siisaa raadintaada ee qaraabada maqan iyo la jirto dib xiriir ula sameynta xubnaha qoyska. Waxaan la shaqeynaa Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeerta Cas (ICRC) iyo bulshooyinka kale ee Laanqeerta Cas iyo Bisha Cas (Red Cross and Red Crescent) ee daafaha caalamka. Mid walba oo midkaan ah waxay leeyihiin waajibaadkooda gaarka ah iyo shabakada, oo u ogolaaneyso iyaga inay raadiyaan qaraabada maqan oo caalamka oo dhan ah.

Restoring Family Links sidoo kale waxay bixisaa warbixin ku saabsan nidaamka Biljimka ee la midoobida qoyska ee kuwa xiiseynayo dabagalida dacwadaha gaarka ah.

Restoring Family Links waa adeeg bilaash ah, oo aan la shaqeyno bulshooyinka kale ee Laanqeerta Cas iyo Bisha Cas oo ay sidoo kale la jiraan ergo gaar ah ee aagaga qilaafka. Dhammaan codsiyada waxaa loola dhaqmaa si qarsoodi ah, iyada oo la tixgelinayo xaalada gaarka ah ee shaqsiga iyo xaalada dhaqanka. Laanqeerta Cas marnaba lama wadaageyso warbixinta shaqsiyaadka xisbiyada sadexaad iyada oo aan jirin ogolaanshaha hore ee cad.

Restoring Family Links waxay kugu caawisaa kuwa xigga:

×

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies nécesssaires et techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques et de publicités pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install necessary and technical cookies for  for the proper functioning of these websites. We also us analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy