Restoring Family Links: caawinayo qoyskaaga

Restoring Family Links (Soo celinta Xiriirada Qoyska) waa adeeg bilaash ah ee ay bixiyaan Belgian Red Cross-Flanders. Waa hay'ad dhexdhaxaad ah – sida Laanqeerta Cas guud ahaanba –waxay la shaqeysaa bulshooyinka kale ee Laanqeerta Cas iyo Bisha Cas (Red Cross and Red Crescent), iyo sidoo kale ergooyin gaar ah ee aagaga qilaafka. Dhammaan codsiyada waxaa loola dhaqmaa si qarsoodi ah, iyada oo la tixgelinayo xaalada gaarka ah ee shaqsiga iyo xaalada dhaqanka. Laanqeerta Cas marnaba ma wadaagto warbixinta shaqsiga oo ay la jirto xisbiyada sadexaad iyada oo aan jirin ogolaanshaha hore.

Wax badan ka baro Restoring Family Links

Tallooyinka badbaadada ee muhaajiriinta

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.