د سور صلیب پیغامونه

 په جګړه ځپلي یا ناورینونو ځپلي سیمو کې ډیری وختونه د اړیکې او ارتباطاتو عامه لیکو کې اختلال شتون لري لکه د تلیفون لیکې او شبکې، پوستي خدمات او انټرنیټ. د سور صلیب پیغامونه مرسته کوي چې د اغیزمن شوي سیمې او د نورې نړۍ ترمینځ بیرته ارتباطات برابر کړي.

 1. پیغامونه په ټوله نړۍ کې راټولیږي.
 2. پیغامونه د ځایی داوطلبانو لخوا اخیستل کیږي او وړاندې کیږي.
 3. که لازمي وي، پیغام په لوړ غږ لوستل کیږي.
 4. که امکان ولري موږ د تلیفون یا سکایپ اړیکه برابروو.

د یوه بې پرې سازمان په حیث سور صلیب هغه جګړه ځپلي یا د ناورین سره مخ شوي سیمو ته د لاسرسي اجازه لري چې نور سازمانونه ورته د ورتګ اجازه نلري. په هرصورت، دا بې پري توب همدارنګه د دې معني لري چې پدې تړاو سخت مقررات شتون لري چې د سور صلیب پیغام کوم معلومات درلودلی شي او کوم نشي درلودلی. په یاد ولرئ چې ځینې حالاتو کې لکه کله چې د پیغام ترلاسه کونکی په توقیف کې وي، پیغامونه د ځایی ادارو او چارواکو لخوا لوستل کیږي.

د سور صلیب پیغامونه لاندې معلومات درلودلی شي:

 • شخصي یا کورنۍ پورې تړلي خبرونه؛
 • عکسونه؛
 •  په ځینې صورتونو کې رسمي اسناد.

د سور صلیب پیغام کې لاندې معلومات شتون نشي درلودلی:

 • د پیسو انتقال.
 • د سیاسي څرنګوالي خبرونه؛

د پیغام لیږلو لپاره، تاسې اړ یې لږترلږه د پیغام ترلاسه کونکي نوم او مکمل پته وپیژنئ. که تاسې دغه معلومات نلرئ، تاسې کولی شئ د موندلو غوښتنه په لاره واچوئ.

غواړئ د سور صلیب پیغام ولیږئ؟ زموږ سره اړیکه ونیسئ

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

   Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

   The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.