د سور صلیب پیغامونه

 په جګړه ځپلي یا ناورینونو ځپلي سیمو کې ډیری وختونه د اړیکې او ارتباطاتو عامه لیکو کې اختلال شتون لري لکه د تلیفون لیکې او شبکې، پوستي خدمات او انټرنیټ. د سور صلیب پیغامونه مرسته کوي چې د اغیزمن شوي سیمې او د نورې نړۍ ترمینځ بیرته ارتباطات برابر کړي.

 1. پیغامونه په ټوله نړۍ کې راټولیږي.
 2. پیغامونه د ځایی داوطلبانو لخوا اخیستل کیږي او وړاندې کیږي.
 3. که لازمي وي، پیغام په لوړ غږ لوستل کیږي.
 4. که امکان ولري موږ د تلیفون یا سکایپ اړیکه برابروو.

د یوه بې پرې سازمان په حیث سور صلیب هغه جګړه ځپلي یا د ناورین سره مخ شوي سیمو ته د لاسرسي اجازه لري چې نور سازمانونه ورته د ورتګ اجازه نلري. په هرصورت، دا بې پري توب همدارنګه د دې معني لري چې پدې تړاو سخت مقررات شتون لري چې د سور صلیب پیغام کوم معلومات درلودلی شي او کوم نشي درلودلی. په یاد ولرئ چې ځینې حالاتو کې لکه کله چې د پیغام ترلاسه کونکی په توقیف کې وي، پیغامونه د ځایی ادارو او چارواکو لخوا لوستل کیږي.

د سور صلیب پیغامونه لاندې معلومات درلودلی شي:

 • شخصي یا کورنۍ پورې تړلي خبرونه؛
 • عکسونه؛
 •  په ځینې صورتونو کې رسمي اسناد.

د سور صلیب پیغام کې لاندې معلومات شتون نشي درلودلی:

 • د پیسو انتقال.
 • د سیاسي څرنګوالي خبرونه؛

د پیغام لیږلو لپاره، تاسې اړ یې لږترلږه د پیغام ترلاسه کونکي نوم او مکمل پته وپیژنئ. که تاسې دغه معلومات نلرئ، تاسې کولی شئ د موندلو غوښتنه په لاره واچوئ.

غواړئ د سور صلیب پیغام ولیږئ؟ زموږ سره اړیکه ونیسئ

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.