د کورنۍ یوځای کیدو په اړه

که تاسې ته په بلجیم کې نړیوال محافظت (تثبیت شوی او پیژندل شوی مهاجر یا د فرعي محافظت دریځ) در کړل شي، نو تاسې حق لرئ چې د خپلې کورنۍ ځانګړي غړي دلته راوړئ ترڅو تاسې سره یوځآی اوسي. د کورنۍ یوځای کیدو دا طرزالعمل، لکه څنګه چې د هیواد، استوګنې، تاسیساتو ته لاسرسي او د بهرنیانو د ایستلو په اړه د بلجیم د ۱۹۸۰ کال د دسمبر ۱۵ قانون ۱۰مه ماده کې راغلي، د تعدیل وروسته، د کورنۍ ځانګړي غړو باندې پلي کیږي څوک چې ستاسې خپل هیواد کې شاته پاتې شوي یا کوم بل هیواد کې اوسیږي.

د بلجیم د قانون له مخې د کورنۍ یوازې ځانګړي غړي د کورنۍ یوځای کیدو طرزالعمل یا پروسې لپاره په شرایطو برابر دي. که چیرې د کورنۍ دغه غړي حقوقي معیار پوره کړي او اړین اسناد وړاندې کړی شي، د ۱۰مې مادې له مخې د "حق په توګه" د پنځه کټګوریو افراد په بلجیم کې تاسې سره یوځای کیدی شي:

 •  ستاسې  خاوند یا میرمن؛
 • ستاسې ماشومان چې عمرونه یې له ۱۸ کلونو څخه کم وي؛
 •  ستاسې معیوب ماشومان چې عمرونه یې ۱۸ یا له دې ډیر وي؛
 •  که تاسې ملتیا نلرونکی ماشوم اوسئ (عمر مو د ۱۸ کلونو څخه کم وي)، نو ستاسې والدین او د ۱۸ کلونو څخه کم عمر لرونکي وروڼه یا خویندې یا د ۱۸ کلونو یا دې څخه ډیرعمر لرونکي معیوب وروڼه او خویندې تاسې سره یوځای کیدی شي.

آیا د کورنۍ یوځای کیدل ستاسې لپاره یو امکان دی؟

ستاسې د کورنۍ نور غړي (ستاسې سالم ماشومان چې عمرونه یې ۱۸ یا له دې ډیر وي او لمسیان، وریرونه/وریرې یا خوریان/خورزې، د ژوند غیر رسمي شریکان اوداسې نور) د کورنۍ یوځای کیدو ترتیباتو لاندې په بلجیم کې تاسې سره نشي یوځای کیدی. په هرصورت، د پورته ذکر شوي قانون د ۹ او ۱۳ مادو پربنسټ هغوی کولی شي د بشر دوستانه مواردو له مخې په بلجیم کې د اوسیدو جواز لپاره غوښتنه وکړي.

د کورنۍ یوځای کیدو برخلاف، بشري ویزه حق ندی بلکه د خیر ښیګڼې عمل دی چې د بلجیم چارواکي او ادارې لخوا د کورنۍ هغه غړي لپاره ورکول کیږي چې د ۱۰مې مادې لاندې د کورنۍ په شرایطو برابر یا مستعد غړی ندی مګر غواړي په بلجیم کې تاسې سره یوځای شي. د بلجیم قانون د بشري ویزې ورکولو لپاره کوم ځانګړي شرایط یا اړتیاوې نه تصریح کوي. پدې تړاو، پریکړه د بلجیم د مهاجرت دفتر واک دی، چې د قضیې له مخې ارزونه کوي ترڅو مشخص کړي چې آیا شرایط – کوم چې باید په مناسب ډول اثبات شي – د کورنۍ نوموړي غړي لپاره معیار پوره کوي چې په بلجیم کې میشت شي. په هرصورت، پدې تړاو موږ ستاسې توجه د کورنۍ یوځای کیدو او د بشري ویزې احتمالي اوږدمهاله او پیچلي پروسو ته اړوو.

دا ویب پاڼه په بلجیم کې د پیژندل شوي یا تثبیت شوي مهاجرینو یا د فرعي محافظت څخه ګټه اخیستونکو لپاره د کورنۍ یوځای کیدو په اړه یوازې معلومات وړاندې کوي. د بشري ویزې د غوښتنلیک پروسې پیچلتیا ته په کتلو سره، موږ تاسې ته سپارښتنه کوو چې د یوه وکیل یا داسې سازمان سره مشوره وکړئ چې کولی شي حقوقي مشوره وړاندې کړي. سور صلیب تاسې سره د بشري ویزې غوښتنلیک کې مرسته نشي کولی.

موږ تاسې دې لاندې ویب پاڼې ته راجع کوو:

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

   Les sites web de la Croix-Rouge de Belgique – Communauté flamande utilisent des cookies pour faciliter votre visite. Nous utilisons des cookies nécessaires et techniques aux fins du bon fonctionnement de ces sites web. En outre, nous utilisons des cookies analytiques et publicitaires pour mesurer et améliorer l’utilisation générale des sites web. Pour continuer, marquez ci-dessous votre accord avec notre politique en matière de cookies.

   The websites of Red Cross-Flanders use cookies to help make your visit as smooth as possible. We install necessary and technical cookies to ensure the websites run properly. We also use analytical and advertising cookies to measure and improve the general use of the websites. Indicate below whether you agree to this cookie policy in order to continue.