Search for missing relatives

  • جستجو برای اقارب در رسانه‎های اجتماعی (فیسبوک، واتس‎آپ، و غیره). هنگام انجام این کار، املاء نام‎ اقارب خود را به شیوه‎های مختلف امتحان کنید.
  • مخاطبین مشترک را جستجو کنید چون آنها ممکن است بتوانند با اعضای گمشده فامیل شما تماس برقرار کنند.
  • سعی کنید ارتباط خود را با جامعه محلی فامیل خود در کشور اصلی خود برقرار کنید، چون آنها ممکن است بدانند که اقارب شما کجا هستند.
  • در ویب سایت ردگیری ذریعه چهره' به دنبال اعضای گمشده فامیل خود بگردید. این ویب سایت کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) است که در آن افرادی که به دنبال اعضای فامیل خود هستند می‎توانند یک عکس از اقارب گمشده خود و یک نمبر تلیفون بگذارند. اگر می‎خواهید عکس‎ها و جزئیات اقارب گمشده شما در این ویب سایت ظاهر شود، باید یک قرار ملاقات با ما ریزرف کنید.
  • fبعد از اولین سعی ناموفق دلسرد نشوید. حداقل یک بار در ماه رسانه‎های اجتماعی و ویب سایت ردگیری ذریعه چهره را چک کنید تا ببینید آیا پیشرفتی حاصل شده است یا خیر، چون موارد و پیام‎های جدید هر روز ثبت می‎شوند.

ما چطور می‎توانیم به شما کمک کنیم؟

ما خدمات رایگان ردیابی فامیل برای شما ارایه می‎کنیم تا تماس خود را با اقارب خود برقرار کنید. برای راجستر کردن، این مراحل ساده را دنبال کنید:

  1. برای تعیین قرار ملاقات با ما به تماس شوید.
  2. در زمان تعیین شده به اداره ما بیایید.
  3.  معلومات مورد ضرورت را برای ما تهیه کرده و فورمه‎‎های مربوطه را امضاء کنید.

تعیین وقت ملاقات