از دست رفتن ارتباط در جریان جنگ جهانی اول یا دوم

آرشیف کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) یک مخزن معلوماتی درباره قربانیان جنگ‎های جهانی اول و دوم است که ذریعه ICRC در جریان انجام کارهای بشردوستانه در جریان این درگیری‎ها جمع آوری شده است.

 • در مورد جنگ جهانی اول، آرشیف های ICRC برای استفاده افراد دیجیتل شده‎اند و می‎توانند به صورت آنلاین در http://grandeguerre.icrc.org (به لسان انگلیسی) https://grandeguerre.icrc.org/fr/ (به لسان فرانسوی) جستجو شوند.
 • اگر در جستجوی یافتن معلومات در مورد کسی هستید (اعم از افراد نظامی یا ملکی) که در جریان جنگ جهانی دوم مفقود شده است، می‎توانید درخواست خود را اینجا (لینک به لسان انگلیسی، همچنین به لسان‎های دیگر مثلاً فرانسوی و عربی) ارسال کنید.

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

   Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

   The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.