از دست دادن ارتباط در نتیجه حکم یا فیصله محکمه

اگر در مورد حکم محکمه (مثلاً در مورد نفقه) با ما به تماس می شوید، متاسفانه در این موارد ما نمی‎توانیم در جستجو برای اقارب‎تان به شما کمک کنیم. در عوض، لطفاً با وکیل مشورت کنید که به شما در پروسه محکمه مربوطه کمک کرده است.