پیام‎های صلیب سرخ

در مناطق آسیب‎دیده و مصیبت‎زده، بیشتر چینل‎های ارتباطی معمول مثل لین ها و شبکه‎های تلیفون، خدمات پستی و انترنت دچار اختلال می‎شوند. پیام‎های صلیب سرخ کمک می‎کنند تا ارتباطات بین منطقه آسیب دیده و جهان خارج را بازسازی کنید.

  1. پیام‎ها در سراسر جهان جمع‎آوری می‎شوند.
  2. پیام‎ها ذریعه داوطلبان محلی اخذ و تحویل می‎شوند.
  3. در صورت ضرورت، پیام با صدای بلند خوانده می‎شود.
  4. در صورت امکان، ما یک ارتباط تلفنی یا اسکایپ برقرار می‎کنیم.

منحیث یک سازمان بی‎طرف، صلیب سرخ اجازه دسترسی به مناطق درگیری و یا مصیبت‎زده را  دارد که به سازمان‎های دیگر اعطاء نمی‎شود. با این حال، این بی‎طرفی به این معنی نیز است که قوانین سختگیرانه‎ای نافذ است که تعیین می‎کنند پیام صلیب سرخ حاوی چی معلوماتی می‎تواند و نمی‎تواند باشد. توجه داشته باشید که در شرایط خاص مثلاً زمانی که مخاطب تحت نظر است، پیام‎ها ذریعه مقامات محلی خوانده می‎شوند.

پیام صلیب سرخ صرفا می‎تواند بشمول معلومات ذیل باشد:

  • اخبار شخصی یا فامیلی؛
  • عکس ها؛
  • در بعضی موارد، اسناد رسمی.

پیام صلیب سرخ نمی‎تواند مشمول معلومات ذیل باشد:

  • انتقال‎های پولی،
  • اخبار تحولات سیاسی.

رای ارسال پیام، شما باید حداقل نام و آدرس مکمل مخاطب را بدانید. اگر این معلومات را نداشته باشید می‎توانید یک درخواست ردگیری را شروع کنید.

می‎خواهید یک پیام صلیب سرخ بفرستید؟ تماس با ما