تماس

اگر به کمک بیشتری ضرورت دارید ما آماده کمک هستیم

شما می‎توانید از دوشنبه الی جمعه از ساعت ۹ قبل از ظهر تا ۱۲:۳۰ بعد از ظهر با نمبر تلیفون
 ۲۲ ۳۵ ۴۴ ۱۵ (۰) ۳۲+ با ما به تماس شوید.

توجه: لسان کار ما انگلیسی، هالندی، فرانسوی و عربی است. اگر به هیچ‎کدام از این لسان‎ها صحبت نمی‎کنید، لطفاً از کسی که به این لسان‎ها صحبت می‎کند کمک بخواهید.

ذریعه ویب سایت برای ما پیام بگذارید

آدرس

Belgian Red Cross-Flanders
Motstraat 40
2800 Mechelen
بلجیم

پیدا کردن دفاتر

دفاتر -صلیب سرخ فلاندرن بلجیم ۱۵ دقیقه پیاده‎روی از استیشن خط آهن میخلین فاصله دارند.

بعد از خروج از قسمت پشت استیشن، مسیر را دنبال کنید تا به پارکنگ برسید. مرکز سپورت ایهام (Iham) را در مقابل خود خواهید دید. از پارکنگ موتر گذر کنید و به سرک Bautersemstraat می‎رسید که در نهایت به سرک Motstraat منتهی می‎شود.

برای رهنمایی به دفاتر ما اینجا را کلیک کنید

دانلود نقشه مسیر (به لسان انگلیسی)

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.