تماس

اگر به کمک بیشتری ضرورت دارید ما آماده کمک هستیم

شما می‎توانید از دوشنبه الی جمعه از ساعت ۹ قبل از ظهر تا ۱۲:۳۰ بعد از ظهر با نمبر تلیفون
 ۲۲ ۳۵ ۴۴ ۱۵ (۰) ۳۲+ با ما به تماس شوید.

توجه: لسان کار ما انگلیسی، هالندی، فرانسوی و عربی است. اگر به هیچ‎کدام از این لسان‎ها صحبت نمی‎کنید، لطفاً از کسی که به این لسان‎ها صحبت می‎کند کمک بخواهید.

ذریعه ویب سایت برای ما پیام بگذارید

آدرس

Belgian Red Cross-Flanders
Motstraat 40
2800 Mechelen
بلجیم

پیدا کردن دفاتر

دفاتر -صلیب سرخ فلاندرن بلجیم ۱۵ دقیقه پیاده‎روی از استیشن خط آهن میخلین فاصله دارند.

بعد از خروج از قسمت پشت استیشن، مسیر را دنبال کنید تا به پارکنگ برسید. مرکز سپورت ایهام (Iham) را در مقابل خود خواهید دید. از پارکنگ موتر گذر کنید و به سرک Bautersemstraat می‎رسید که در نهایت به سرک Motstraat منتهی می‎شود.

برای رهنمایی به دفاتر ما اینجا را کلیک کنید

دانلود نقشه مسیر (به لسان انگلیسی)

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.

      Les sites web de Rode Kruis-Vlaanderen utilisent des cookies qui servent à faciliter au mieux vos visites. À cet effet, nous installons des cookies techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces sites web, ainsi que des cookies analytiques pour mesurer l’utilisation générale des sites web. En poursuivant la navigation sur nos sites web, vous acceptez politique en matière de Cookies.

      The Rode Kruis-Vlaanderen websites use cookies to allow your visit to take place as smoothly as possible. We install technical cookies for this which are necessary for the proper functioning of these websites and analytical cookies to measure the general use of the websites. By continuing to surf on our websites you agree to our cookie policy.