Rode Kruisberichten

In conflict- of rampgebieden vallen de traditionele communicatiekanalen zoals telefoon, post en internet gewoonlijk stil. Via Rode Kruisberichten helpen we het contact herstellen tussen het getroffen gebied en de buitenwereld.

  1. Wereldwijd worden berichten verzameld.
  2. Lokale vrijwilligers halen deze berichten op en bezorgen ze aan mensen in het getroffen gebied.
  3. Indien nodig, wordt het bericht voorgelezen.
  4. Indien mogelijk, wordt een telefoon- of Skypeverbinding opgestart.

Het Rode Kruis is een neutrale organisatie en we hebben toegang tot ramp- en conflictgebieden waar andere organisaties dat niet hebben. Deze neutraliteit betekent ook dat er strikte regels zijn wat deze Rode Kruisberichten wel of niet mogen bevatten. In sommige situaties, bv. waar de geadresseerden in gevangenschap zit, zullen berichten gelezen worden door de lokale autoriteiten.

Een Rode Kruisbericht mag volgende informatie bevatten:

  • Persoonlijk en familienieuws
  • Foto’s
  • In sommige gevallen, officiële documenten

Een Rode Kruisbericht mag niet bevatten:

  • Geld transfer
  • Politiek nieuws

Om een Rode Kruisbericht te zenden moet je minstens de naam en het volledige adres van de ontvanger kennen. Heb je dit niet, dan kan je een opsporing opstarten.

Wens je een Rode Kruisbericht te versturen?

Contacteer ons.