Over familiehereniging

Ben je in België erkend als vluchteling of kreeg je een statuut van subsidiaire bescherming, dan hebben sommige leden van je gezin, die achterbleven in het land van herkomst of die in een ander land wonen, het recht jou te vergezellen in België. Deze procedure wordt gezinshereniging genoemd.

De Belgische wet bepaalt welk gezinslid recht heeft op gezinshereniging. Als je gezinsleden voldoen aan de voorwaarden en het noodzakelijke bewijs kunnen leveren, kunnen vijf categorieën personen zich "van rechtswege" in België bij jou voegen:

  • Je echtgenoot/echtgenote
  • Je kinderen jonger dan 18 jaar
  • Je meerderjarige kinderen (+18) met een handicap
  • Je ouders én minderjarige broers/zussen als je een niet-begeleide minderjarige bent
  • Je ouders en meerderjarige broer/zussen met een handicap als je een niet-begeleide minderjarige bent

Kan gezinshereniging voor jou?

Andere familieleden (kinderen van 18 jaar of ouder, kleinkinderen, neven, nichten, de facto partners enz.) kunnen niet naar België komen door middel van gezinshereniging. In bepaalde omstandigheden kunnen zij om humanitaire redenen om een ​​verblijfsvergunning vragen: een ‘humanitair visum’.

In tegenstelling tot gezinshereniging, is een humanitair visum geen recht. Het is een gunst van de Belgische overheid aan een familielid dat zich bij jou wil voegen in België. Het valt dus niet onder de definitie van ‘gezin’ in artikel 10. De wet bevat geen eisen waaraan moet worden voldaan om een humanitair visum te verkrijgen. De Belgische overheid zal bij elk verzoek nagaan of er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn die een humanitair visum verantwoorden. Dit proces kan complex zijn en veel tijd vragen.

Deze website biedt enkel informatie aan erkende vluchtelingen of begunstigden van subsidiaire bescherming met betrekking tot gezinshereniging in België. Wegens de complexe procedure voor het bekomen van een humanitair visum, verwijzen we door naar andere organisaties voor advies en ondersteuning. Het Rode Kruis kan niet helpen met de aanvraag van een humanitair visum.

We verwijzen je door naar: