Over ons

Ieder jaar verliezen duizenden mensen contact met mekaar als gevolg van oorlog, conflict, natuurrampen en migratie. Volgens de internationale humanitare wetgeving heeft iedereen die contact verloren heeft met verwanten het recht om hun lot te kennen.

Restoring Family Links van Rode Kruis-Vlaanderen helpt met het zoeken naar familie en het herstellen van het contact. Dit gebeurt in samenwerking met het Internationale Rodekruiscomité (ICRC) en nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen over de hele wereld. Elk van hen heeft een uniek mandaat en netwerk dat hen in staat stelt opsporingen op te starten en contact met familieleden te herstellen op vele plaatsen in de wereld.

Restoring Family Links biedt informatie over de Belgische procedure van gezinshereniging en in specifieke cases volgen we dossiers op.

Restoring Family Links is een gratis dienst. Elke aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld met respect voor persoonlijke situatie en culturele context. We werken samen met andere Rode Kruisverenigingen wereldwijd en speciale afgevaardigden in conflictgebieden. Het Rode Kruis geeft nooit informatie aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

 Restoring Family Links helpt bij: