Pakistan overstromingen: help mee met een gift

Er is op dit moment acute nood aan directe humanitaire en financiële hulp voor slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Help mee en steun! Zo helpen we samen de lokale Rode Kruisafdelingen om ter plaatse onderkomen te voorzien en voedsel, water en medicijnen aan te kopen voor de mensen in nood. Vanaf 40 euro is een gift fiscaal aftrekbaar (voor 45 %).

Je kan een gift doen door te storten op het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'Noodhulpfonds'.