Hitteslag: Eerste hulp bij een hitte- of zonneslag

Het lichaam produceert warmte. Om de lichaamstemperatuur constant op 37 °C te houden, moet er soms warmte worden afgevoerd. Als de warmteproductie in het lichaam te hoog wordt in vergelijking met de warmteafgifte, kunnen er problemen ontstaan zoals vochttekort, uitputting, flauwte en hittekrampen.

De warmteregulatie kan ontregeld raken waardoor de lichaamstemperatuur abnormaal hoog stijgt. Als een slachtoffer met problemen door hitte niet snel wordt geholpen, kan hij een hitteslag krijgen. Als de warmtehuishouding door directe zonnestraling op het hoofd werd ontregeld, spreken we van een zonneslag.

Wat stel je vast?

 • Het slachtoffer bevindt of bevond zich in een warme en vochtige omgeving.
 • Mogelijk heeft het slachtoffer net een hevige inspanning achter de rug.
 • Hij kan hoofdpijn hebben.
 • Het slachtoffer kan zwarte vlekken zien, duizelig zijn of zelfs flauwvallen.
 • Hij kan misselijk zijn en braken.
 • Hij kan spier- of buikkrampen hebben.
 • De huid is rood. Aanvankelijk zweet het slachtoffer fel, maar het zweten vermindert na verloop van tijd (omdat er een vochttekort ontstaat). Later wordt de huid droog.
 • De spieren kunnen verkrampen.
 • Het slachtoffer kan stuipen.
 • Hij kan bewustzijnsproblemen vertonen (verwardheid, sufheid en zelfs bewusteloosheid).

Dit doe je!

1

STAP 1: Zorg voor veiligheid

2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
 • Controleer het bewustzijn. Open de luchtweg en controleer de ademhaling indien nodig.
3

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Alarmeer de Noodcentrale 112:

- bewustzijnsstoornissen heeft;

- abnormaal gedrag vertoont of stuipt;

- niet meer zweet;

- er niet in slaagt iets te drinken zonder te braken; 

- een lichaamstemperatuur heeft die hoger is dan 39 °C.

4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 •  Laat het slachtoffer rusten en geen inspanningen meer leveren. Zorg dat hij zo rustig mogelijk blijft.
 • Meet de lichaamstemperatuur van het slachtoffer.
 • Zijn de symptomen het gevolg van een hevige inspanning en is het slachtoffer goed bij bewustzijn? Geef hem dan iets koels te drinken (bijvoorbeeld sportdrank, water of koude thee).
 • Geef het slachtoffer geen koortswerende middelen. 
Zonneslag Hitteslag
 • Haal het slachtoffer uit de zon.
 • Breng hem naar een koele omgeving.
 • Verwijder te warme kleding.
 • Haal het slachtoffer uit de warme omgeving.
 • Verwijder te warme kleding.
 • Koel hem onmiddellijk af. Hoe ernstiger de symptomen van het slachtoffer, hoe drastischer je te werk mag gaan in je keuze van methodes om het slachtoffer af te koelen.

- Richt een ventilator op het slachtoffer.

- Leg ijsblokjes in een zakje water, koelzakjes of natte en koude doeken op het lichaam (bijvoorbeeld in de lies, onder de oksels of in de nek). 

- Besprenkel of overgiet het slachtoffer met koud water. 

- Dompel de handen en voeten van het slachtoffer onder in koud water. 

- Dompel het slachtoffer tot aan de nek onder in een badkuip met lauw tot koud water.