Brug tussen school en thuis

Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed gebruiken. Deze kwetsbare kinderen hebben nood aan iemand die een brug slaat tussen school en thuis. Met ons Brugfigurenproject zorgen wij op school of bij de gezinnen thuis voor extra begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. Zo helpen we de kloof te verkleinen en blijft onderwijs een belangrijke hefboom zijn om kinderen betere toekomstkansen te geven.

We zien dat onze begeleiding het zelfbeeld van heel wat kinderen kan opkrikken. Als je ze bijvoorbeeld kan helpen met het voorbereiden van een spreekbeurt zie je ze helemaal openbloeien.

Lees het volledige interview

Christine

Brugvrijwilliger

Ongeveer 700 vrijwilligers die bruggen bouwen

We kunnen rekenen op ongeveer 700 Brugvrijwilligers. Zij zorgen voor extra begeleiding aan maatschappelijk kwetsbare kinderen. Dat kunnen kinderen zijn van wie een ouder of grootouder overleden is, of wiens ouders recent gescheiden zijn. Maar denk ook aan anderstalige nieuwkomers of kinderen van wie de ouders het Nederlands nog niet geheel machtig zijn. Onderwijs kan ook voor deze kinderen een belangrijke stap naar een betere toekomst zijn. Onze vrijwilligers bouwen letterlijk de brug tussen de school en hun thuis.

Stel je vraag