Rode Kruis-Vlaanderen lanceert “Eerste Hulp bij Moeilijke Gevoelens”: eerstehulptips voor mentaal welzijn op kindermaat

"Kinderen van 8 à 10 jaar de tools geven om elkaar te kunnen helpen”

Rode Kruis-Vlaanderen wil tijdens deze 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid de aandacht richten op een doelgroep die tot dusver nog onderbelicht bleef: de kinderen. Daarom lanceert de organisatie drie pakketten met eerstehulptips voor mentaal welzijn op kindermaat, onder de noemer “Eerste Hulp bij Moeilijke Gevoelens”. Het gaat om spelletjes en tips die zich voornamelijk richten op de leeftijdsgenoten in de omgeving van het kind dat het moeilijk heeft. Vrienden, klasgenoten, ploegmaats, ... Zij kunnen allemaal een belangrijke helpende hand zijn. “De pakketten zijn specifiek ontwikkeld op maat van kinderen van 8 à 10 jaar, omdat zij soms wat vergeten worden als het over mentaal welzijn gaat”, verduidelijkt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Voor de iets oudere leeftijdscategorie, de pubers, bestaan er al veel lespakketten. Maar ook een 9-jarig kind dat mentaal wat worstelt, heeft uiteraard baat bij leeftijdsgenoten die steun kunnen bieden.”

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat is het uitgangspunt van Rode Kruis-Vlaanderen tijdens deze 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Net daarom ontwikkelde de organisatie nu ook pakketten met eerstehulptips voor mentaal welzijn op kindermaat. Met deze reeks, “Eerste Hulp bij Moeilijke Gevoelens” gedoopt, krijgen kinderen van 8 à 10 jaar de tools om elkaar te kunnen helpen als het even moeilijk gaat.

“Voor alle duidelijkheid: het is niet zozeer de bedoeling om hiermee rechtstreeks de kinderen te helpen die het zelf moeilijk hebben. Maar eerder om hun vrienden, klasgenoten, ploegmaats, enzovoort, de handvaten te geven om hun leeftijdsgenoot die zich niet goed voelt te kunnen steunen. De pakketten zijn specifiek ontwikkeld op maat van de doelgroep en zijn gratis voor iedereen beschikbaar. Ouders, leerkrachten, leiders bij jeugdbewegingen of coaches van sportclubs, ze kunnen er dus allemaal gemakkelijk mee aan de slag gaan. Zo maakt bijvoorbeeld ook onze eigen jeugdbeweging, Jeugd Rode Kruis, er al gebruik van.” Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen


Concreet gaat het om drie interactieve bundels. Voor de ouders van de 8- à 10-jarigen ontwikkelde Rode Kruis-Vlaanderen het pakket “Leefomgeving”: een luisterverhaal van zo’n 20 minuutjes dat je overal kan afspelen, met bijhorende handleiding van hoe je daarna een gesprek over het onderwerp kan aangaan. Voor leerkrachten is er het pakket “Onderwijs”, een gezelschapsspel dat ze in de klas kunnen spelen, om zo een gesprek op gang te brengen. En het pakket “Georganiseerde vrije tijd” richt zich bijvoorbeeld op de jeugdbewegingen. Die laatste is een uitgebreider spel, dat uit verschillende onderdelen bestaat, met een verhaal als rode draad.

“Uiteindelijk zijn ze allemaal opgebouwd uit dezelfde inhoudelijke elementen, die de kinderen in staat moeten stellen om hun leeftijdsgenoten te helpen wanneer iemand het moeilijk heeft. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het herkennen van signalen die aangeven dat iemand zich niet goed voelt en hoe daar vervolgens mee om te gaan, of bijvoorbeeld over hoe je ook voor jezelf moet blijven zorgen wanneer je anderen helpt. En dat uitgelegd op een manier en in een taal die ze begrijpen. De focus ligt daarbij overigens duidelijk op “eerste hulp”, net zoals EHBO bij fysieke kwaaltjes. Het gaat dus zeker niet over vaardigheden die onder de verantwoordelijkheid van volwassenen of professionals vallen. Meer nog: één van de zaken die erin aan bod komt, is om te leren hoe ze de hulp van een volwassene kunnen inroepen.” Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen


Onderbelichte doelgroep

De keuze om nu ook voor de jongere kinderen zo’n tools te ontwikkelen, is een antwoord op de alternatieven die reeds voor de andere leeftijdscategorieën bestaan.

“Bijvoorbeeld voor de pubers, de iets oudere leeftijdscategorie: voor hen bestaan er al veel lespakketten. Wat op zich logisch is, aangezien de ontwikkeling van de tieners dan in een stroomversnelling komt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat jongere kinderen er geen nood aan hebben, integendeel. Ook een 9-jarig kind dat mentaal wat worstelt, heeft uiteraard baat bij leeftijdsgenoten die steun kunnen bieden.” Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen


De pakketten werden ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP), de wetenschappelijke cel van Rode Kruis-Vlaanderen. Met andere woorden: de tools zijn uitgewerkt op basis van input uit wetenschappelijk onderzoek over psychosociale eerste hulp op maat van kinderen en jongeren, in combinatie met input van experten uit het veld.

De pakketten kan je via deze link gratis downloaden.

Meer info vind je hier.