Update: 3 maanden na de aardbevingen

Zaterdag 6 mei was het drie maanden geleden dat een van de grootste aardbevingen uit de recente geschiedenis grote delen van Turkije en Syrië trof, met verwoestende gevolgen. In Turkije leefden in de getroffen regio al 1,7 miljoen oorlogsvluchtelingen uit Syrië, terwijl aan de Syrische kant een land werd getroffen dat al te kampen had met de gevolgen van jarenlange oorlog, en waar naar schatting 90% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Tot op de dag van vandaag hebben miljoenen getroffen mensen humanitaire hulp nodig in de regio, terwijl de capaciteit om dit op te vangen al dun gezaaid was.

 • In totaal hebben meer dan 55.000 mensen het leven verloren.
 • 300.000 mensen zijn binnen Syrië ontheemd.
 • 2,7 miljoen mensen leven nog steeds in tenten of containers in Turkije.
 • De aardbeving heeft schade veroorzaakt aan structuren in een geografisch gebied dat ongeveer even groot is als Duitsland, en de reparatie ervan zal meer dan 100 miljard euro kosten.

Respons van de Rode Kruis en Rode Halve Maan-beweging

In Turkije 
De Turkse Rode Halve Maan mobiliseerde snel alle mogelijke middelen om hulp te bieden bij de aardbeving, waarbij zowel personeel als om en bij de 150.000 vrijwilligers in rotatie naar de getroffen gebieden werden gestuurd. Dagelijks staan ongeveer 1.000 medewerkers en 1.500 vrijwilligers paraat om mensen in nood te helpen. 

 • Voedsel en water: De Turkse Rode Halve Maan bedeelde 300 miljoen warme maaltijden, op meer dan 1.000 distributiepunten, evenals drinkwater en kant-en-klare voedselpakketten.
 • Hulpverlening: Er zijn bijna 925.000 noodhulpgoederen uitgedeeld, waaronder tenten, dekens, kachels en hygiënekits.  
 • Financiële hulp: Meer dan 600.000 kwetsbare mensen werden geholpen met multifunctioneel contant geld en nog eens 140.000 met waardebonnen.
 • Er werd psychosociale hulp geboden aan meer dan 113.000 mensen.
 • Er werd gezondheidszorg aangeboden aan meer dan 26.000 mensen
 • Bloeddonatiecampagnes stimuleerden meer dan 420.000 mensen om bloed te doneren. 

Rode Kruis-Vlaanderen heeft in de eerste weken na de aardbeving meer dan 160 grote, multifunctionele tenten gedoneerd aan de Turkse Rode Halve Maan. Daarnaast heeft het, samen met vele andere Rode Kruisverenigingen, de Turkse Rode Halve Maan financieel gesteund, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks via de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen. 


In Syrië 
De Syrisch Arabische Rode Halve Maan (SARC) heeft eveneens alle middelen ingezet om hulp te bieden na de aardbeving, waarbij 4.000 medewerkers en vrijwilligers werden ingezet.  

 • Sinds de aardbevingen heeft SARC diensten verleend in meer dan 200 tijdelijke opvangcentra voor mensen die hun huis en bestaansmiddelen verloren bij de aardbeving, en blijft het verder ondersteunen in 54 collectieve opvangcentra voor de langere termijn.
 • Gezondheidszorg: Meer dan 1,1 miljoen mensen werden verzorgd in klinieken en via mobiele eenheden (basis gezondheidszorg en eerste hulp, gezondheidszorg voor moeders en pasgeborenen, fysieke rehabilitatie en psychosociale ondersteuning),    
 • Verdeling van noodhulpgoederen: Er werden meer dan 3,2 miljoen goederen uitgedeeld, waaronder voedsel, huishoudartikelen en medische materialen.  
 • Er werden meer dan 185.000 personen geholpen met sociale hulpverlening (psychologische eerste hulp, informatie verschaffen over omgaan met aardbevingen, angst en verliezen doorverwijzen naar gespecialiseerde juridische, medische en geestelijke gezondheidszorg).
 • Er werden 217.000 personen voorzien van  proper water, sanitaire voorzieningen en goederen die helpen te voorzien in basishygiëne.
 • Daarnaast heeft het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) voor miljoenen mensen in de getroffen gebieden de watervoorziening, woning en publieke infrastructuur hersteld.

Rode Kruis-Vlaanderen hieraan bijgedragen door financiële steun te verlenen aan onze partners ter plaatse, het Duitse en Deense Rode Kruis, die nauw samenwerken met de Syrisch Arabische Rode Halve Maan. 


Humanitaire behoeften 

Zowel in Turkije als in Syrië zullen grote bevolkingsgroepen op korte en middellange termijn aangewezen blijven op noodhulp. Miljoenen mensen leven in tijdelijke woningen, zoals tenten en containers. Kritieke infrastructuur zoals watervoorziening, wegen en medische faciliteiten zijn beschadigd, waardoor de toegang tot veilig drinkwater en gezondheidszorg ernstig is beperkt, vooral in Syrië. Hier is in het hele land een uitbraak van cholera vastgesteld, waarbij de meeste gevallen aangetroffen werden in de door de aardbeving getroffen gebieden.  
De grote aantallen ontheemden in Turkije , hebben slechts zeer beperkte toegang tot basisvoorzieningen, in het bijzonder wanneer ze terechtkwamen in tentenkampen. Als gevolg van de grote migratiestromen is ook de bevolking in bepaalde provinciehoofdsteden fel toegenomen, waardoor de toch al beperkte dienstverlening daar nog meer onder druk komt te staan.  
De financiering van de hulpverlening van zowel de Rode Kruis en Rode Halve Maanbeweging als de Verenigde Naties blijft ver achter bij wat nodig is om de getroffen bevolking in hun basisbehoeften te voorzien. Elke donatie, ongeacht de grootte, helpt om de moeilijke situatie voor de miljoenen getroffen mensen te verlichten.