Rode Kruis-Vlaanderen schenkt 100.000 euro voor humanitaire hulp na storm Freddy

Rode Kruis-Vlaanderen maakt 100.000 euro vrij uit het noodhulpfonds voor humanitaire ondersteuning na storm Freddy in Zuidoost-Afrika. Na drie weken noodweer is de situatie ter plaatse namelijk zorgwekkend: er is al sprake van bijna 600 doden, zo'n 400.000 ontheemden en enorm veel materiële schade. Bovendien is ongeveer 100.000 hectare landbouwgrond getroffen, waardoor er voedselschaarste dreigt. Wie wil helpen, kan online een gift doen via onze website of een bijdrage storten via rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding “storm Freddy”.

Noodweer bovenop cholera-uitbraak

De gevolgen van storm Freddy zijn het grootst in Malawi – waar de president al de noodtoestand uitriep in de 10 meest getroffen districten – maar ook in Mozambique is er veel menselijke en materiële schade. In een eerdere fase trof storm Freddy ook Madagaskar.

De situatie in Malawi en Mozambique is bovendien extra precair omdat deze crisis er bovenop twee andere crisissen komt: begin februari waren er al zware overstromingen in het zuiden van Mozambique en er is een grote cholera-uitbraak, die vooral Malawi treft. Deze nieuwe zware regenval door storm Freddy, met nieuwe overstromingen tot gevolg, zorgt ervoor dat de cholera-uitbraak zich blijft verspreiden.

“Er is dus vanzelfsprekend veel nood aan humanitaire hulp. Daarom zetten we nu 100.000 euro uit het noodhulpfonds in om de slachtoffers te steunen. In eerste instantie richten we ons met deze financiële steun op Malawi, omdat de nood daar het hoogst is. Met deze 100.000 euro zullen we inzetten op onderdak en zaken om de cholera-uitbraak tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan tenten en zeilen voor de ontheemden of hygiënische producten – zoals chloortabletten voor waterzuivering en zeep – om cholera-besmettingen te voorkomen.” Sofie De Jaeger, Manager Internationale Samenwerking – Rode Kruis-Vlaanderen

Lokale ondersteuning

Rode Kruis-Vlaanderen heeft vaste medewerkers in Mozambique, die er samenwerken met het lokale Rode Kruis om de noodhulp te coördineren. Verder zullen er twee andere ervaren Rode Kruis-Vlaanderen medewerkers naar Malawi vertrekken om ook daar de humanitaire hulp mee te ondersteunen.

Ook je steentje bijdragen aan de humanitaire hulp ter plaatse?

Doe hier een gift