Nog maar 9.000 euro ingezameld voor slachtoffers conflict Midden-Oosten

Rode Kruis-Vlaanderen vraagt om slachtoffers te blijven steunen:
“Eén van de grootste humanitaire crisissen uit de recente geschiedenis”

Een kleine drie weken na de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten is de situatie in de regio van kwaad naar erger gegaan. De ziekenhuizen kunnen de immense nood aan medische interventies niet volgen en hun personeel werkt in zeer moeilijke omstandigheden: ze hebben vaak geen toegang tot elektriciteit, er is te weinig materiaal en ook de medicatie geraakt op. Bovendien blijven ze ook niet gespaard van het geweld, dat bewees de verwoestende inslag op het Al Ahli-ziekenhuis vorige week eens te meer. Ziekenhuizen, medisch personeel, zieken en gewonden zijn nochtans beschermd onder het Internationaal Humanitair Recht. De gehele internationale Rode Kruisbeweging roept dan ook op om deze regels te respecteren en het menselijk leed zo tot een minimum te beperken.

“Onze gedachten gaan niet alleen uit naar de getroffen hulpverleners, maar naar alle slachtoffers en hun families. Dat geldt overigens voor de slachtoffers aan beide kanten van het conflict. De situaties in de ziekenhuizen zijn een zeer triestig voorbeeld van hoe groot de humanitaire noden ter plaatse zijn. En net daarom is alle hulp die we vanuit ons land kunnen bieden, meer dan ooit nodig. Het feit dat we tot dusver nog maar 9.000 euro hebben ingezameld voor humanitaire hulp, is dus vanzelfsprekend geen goed nieuws. We begrijpen dat er de voorbije 2 jaren al veel humanitaire crisissen zijn geweest, gaande van het conflict in Oekraïne, over de aardbevingen in Turkije en Syrië tot de aardbevingen in Marokko en storm Daniël in Libië. De mensen hebben dus al veel steun geboden voor verschillende noodsituaties. Maar de slachtoffers in het Midden-Oosten mogen zeker nu niet vergeten worden: ze hebben onze hulp meer dan ooit nodig." Sofie De Jaeger, Manager Internationale Samenwerking – Rode Kruis-Vlaanderen

 

Tot dusver zijn er al meer dan 6.000 dodelijke burgerslachtoffers gevallen en meer dan 20.000 gewonden. Bovendien hebben ongeveer een miljoen mensen hun woning moeten verlaten, die ofwel op de vlucht zijn, ofwel een tijdelijk onderkomen vinden in opvanglocaties van de Verenigde Naties.

Noodhulp opschalen

Er zijn verschillende Rode Kruisverenigingen actief in de regio, zoals onder andere de Palestijnse Rode Halve Maan, Magen David Adom – zo heet de Israëlische Rode Kruisvereniging – en het Internationale Rode Kruis. Meer dan 8.000 slachtoffers kregen zo al dringende medische hulp en er werden al hulpgoederen verdeeld aan zo’n 75.000 mensen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over water, voedselpakketten, hygiënische kits, dekens of matrassen.

 “Maar er is nood aan nog veel meer humanitaire ondersteuning. Het feit dat er intussen stapsgewijs vrachtwagens met medisch materiaal en hulpgoederen in de Gazastrook binnengelaten worden via de grens met Egypte is wat dat betreft een klein lichtpuntje. Reden te meer om die noodhulp nu enorm op te schalen, zodat er nog veel meer slachtoffers geholpen kunnen worden." Sofie De Jaeger, Manager Internationale Samenwerking – Rode Kruis-Vlaanderen

Iedereen die een steentje wil bijdragen, kan dit doen via het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'conflict Midden-Oosten', of simpelweg online via rodekruis.be/conflict.