Advies rond bloeddonatie door 65+’ers: geen reden tot bezorgdheid

Op vraag van de minister van Volksgezondheid formuleerde de Hoge Gezondheidsraad een advies over de maximale leeftijd voor een eerste bloeddonatie. Wat houdt dat advies concreet in en kan een 65+’er dan niet meer doneren?

  • Ten eerste stelt het advies dat bloed geven een licht hoger risico zou kunnen inhouden voor oudere donoren die nooit eerder bloed gegeven hebben. Maar Rode Kruis-Vlaanderen aanvaardt vandaag sowieso reeds enkel 65-plussers als donor wanneer ze in de voorbije 3 jaren nog bloed gegeven hebben.
  • Ten tweede spreekt het advies van de Hoge Gezondheidsraad over een potentieel risico op het doorgeven van ziekten aan de patiënt die het bloed krijgt. Gelukkig is er geen reden tot bezorgdheid dankzij de drie wetenschappelijk onderbouwde veiligheidslagen voor bloed-, plasma- en plaatjesdonatie die Rode Kruis-Vlaanderen hanteert. Het gaat om de medische vragenlijst met het bijhorende gesprek met de arts, de grondige tests waaraan we de bloedstalen onderwerpen en de bewerking van de bloedproducten. Die drie zaken samen zorgen ervoor dat alle bloedproducten in Vlaanderen – ook degene die afkomstig zijn van 65-plussers – enorm veilig zijn. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad daarentegen geeft weinig concreet wetenschappelijk bewijs om van een significant hoger risico te kunnen spreken.

“Wat het eerste aspect betreft – het risico voor de oudere donoren zelf – zien we zelfs dat het omgekeerde waar is. Het aantal fysieke ongemakken bij actieve 65-plus donoren ligt in realiteit het laagst van àlle leeftijdsgroepen. Meer nog: bij de 65-plussers in Vlaanderen is het risico op deze zogeheten “donorreacties”, denk bijvoorbeeld aan flauwvallen of een grote blauwe plek, zelfs drie keer kleiner dan bij de 20- tot 29-jarigen. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er in ons land altijd een medische screening door de arts gebeurt, alvorens je bloed mag geven. En daarbij gaan onze artsen altijd zeer voorzichtig om met oudere donoren.” Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen

We wijken dus niet af van ons huidige beleid. Ook Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bevestigde al eerder in een reactie op het advies van de Hoge Gezondheidsraad dat hij achter de huidige praktijk staat. 

Dus…

Ben je 65+ en doneerde je nog in de laatste 3 jaar? Dan verwelkomen we je graag binnenkort op een van onze bloedinzamelingen, samen met donoren van alle andere leeftijden!

Maak hier je afspraak