Overstromingen Libië

In de vroege uren van zondag 10 september werd het oosten van Libië getroffen door Orkaan Daniel. De stortregens die zich ophoopten in het berggebied van Jebel Akhdar resulteerden in het breken van twee dammen met catastrofale overstromingen als gevolg. Zo’n 25% van de stad Derna werd meegesleurd in zee, terwijl ook andere steden zwaar getroffen werden door de hevige overstromingen. 

Foto © International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC

Op zondag 10 september werd Libië getroffen door de orkaan Daniel. De extreme neerslag in het land leidde tot de breuk van twee dammen en veroorzaakte desastreuze overstromingen in het noordoosten van Libië. De zwaarst getroffen gebieden waren de stad Derna, waar hele wijken de zee in werden gesleurd. De zware overstromingen troffen verscheidene kuststeden zoals Benghazi, Al-Jabal Al-Akhdar, Al-Marj, Batah, Bayade, Albayada, Shahta en Sousa, waardoor er veel slachtoffers vielen en de infrastructuur enorme schade opliep. Meer dan 45.000 mensen zijn naar schatting ontheemd geraakt,  4.352mensen zijn omgekomen en 8.000 mensen worden nog vermist. In totaal zijn 284 onderwijsinstellingen getroffen en 128 gezondheidsinstellingen. Er is grote schade aan wegen en er zijn tekorten aan water en elektriciteit.

Volg de updates

10 maart - 6 maanden na de overstromingen

Zes maanden geleden werd de stad Derna in Libië getroffen door een overstroming van wel 12 meter hoog, veroorzaakt door het breken van twee dammen nabij de stad als gevolg van storm Daniel. Direct na de ramp schoten vrijwilligers van de Libische Rode Halve Maan te hulp om kwetsbare mensen bij te staan. Zes maanden later blijven de lokale behoeften dringend. Medewerkers en vrijwilligers van de Libische Rode Halve Maan, gesteund door andere organisaties binnen de Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, werken onvermoeibaar om deze behoeften zoveel mogelijk te verlichten. Hiervoor maken zij ook gebruik van fondsen van Rode Kruis-Vlaanderen.
 
Op dit moment concentreert de Libische Rode Halve Maan zich op:

 • De distributie van essentiële huishoudelijke artikelen, zoals dekens, keukensets en tenten
 • De distributie van drinkwater
 • Het helpen herenigen van familieleden
 • Het bieden van psychologische ondersteuning
   
  Steun onze internationale hulpverlening en help de slachtoffers van rampen wereldwijd, zoals die in Libië via BE53-0000-0000-5353 met de vermelding ‘Noodhulpfonds’

Foto ©Libische Rode Halve Maan

10 oktober - 3 maand na de overstromingen

Op zondag 10 september 2023 ging storm Daniel aan land op de kusten van Libië. Hevige regenval leidde tot de instorting van twee dammen, wat leidde tot catastrofale overstromingen in het noordwesten van het land. De meest getroffen stad was Derna, een stad van ongeveer 125,000 inwoners, waar hele buurten in zee gespoeld werden. Daarnaast werden nog vele andere kuststeden getroffen, waaronder Benghazi, Al-Jabal Al-Akhdar, Al-Marj, Batah, Bayade, Albayada, Shahta en Sousa. Dit had grote schade en een verlies aan mensenlevens tot gevolg. Volgens de Verenigde Naties (UN OCHA) raakten bijna 45,000 mensen intern ontheemd. Er vielen 4,352 slachtoffers, en meer dan 8,000 personen blijven tot op heden vermist.

De getroffen bevolking bevindt zich in een precaire situatie. Veel intern ontheemden leven in onaangepaste accommodaties, met te weinig ruimte, privacy, verwarming en verlichting. Daarnaast is er een gebrek aan proper water en degelijke sanitaire voorzieningen. Veel families hebben hun broodwinning verloren. Het verlies van een mannelijke kostwinner brengt voor veel families ook het risico mee op seksueel geweld en uitbuiting. Kinderen in het bijzonder lopen een groter risico om slachtoffer te worden van mensenhandel, misbruik en dwangarbeid. De vernieling van publieke infrastructuur en gezondheidszorgvoorzieningen doet het risico op ziekte uitbraken vergroten, zeker bij kinderen. UNICEF schat dat ongeveer 300,000 kinderen een verhoogd risico lopen op diarree, ondervoeding en dehydratatie. De traumatische gebeurtenissen hebben daarnaast ook een grote impact op het mentaal welzijn van de getroffen bevolking.

Respons van de Rode Kruis en Rode Halve Maanbeweging

Met 655 werknemers en zo’n 3,000 vrijwilligers in 38 lokale afdelingen over het hele land kon de Libische Rode Halve Maan (LRHM) snel reageren op de ramp. Lokale hulpverleners evacueerden kwetsbare mensen die vast zaten door het stijgende water, soms ten koste van hun eigen leven en dat van hun familieleden. Interventieteams van de Libische Rode Halve Maan kwamen meteen ter plaatste in de getroffen gebieden. Tegelijkertijd werden coördinatiemechanismen opgezet op de hoofdzetel, waarbij nauw samengewerkt werd met de wereldwijde Rode Kruis en Rode Halve Maanbeweging en de lokale autoriteiten. Reddingswerkers en ambulanceteams werden in gezet om snelle hulp te bieden, noodhulpgoederen te bedelen, de nodige eerste zorgen toe te dienen en psychsociale ondersteuning te bieden.

Zeventien internationale hulpverleners werden via ingezet via de globale Rode Kruis en Rode Halve Maanbeweging. Zij bieden LRHM assistentie in verschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH), logistiek en communicatie. Een wereldwijde noodoproep werd gelanceerd, die tot op heden meer dan 5.8 miljoen euro opbracht, bestaande uit zowel financiële middelen als materiële steun.

De LRHM heeft onvermoeibaar doorgewerkt, en heeft tot hiertoe volgende diensten geleverd op 61 locaties in 14 steden:  

 • Uitvoering van zoek en reddingsacties
 • Bedeling van noodhulpgoederen voor 125,000 getroffenen
 • Bedeling van 25,000 voedselpakketten aan getroffen families, waaronder 19,000 in Derna
 • Berging van 4,150 menselijke resten
 • Aan 5,157 mensen ‘Restoring Family Links’ diensten aangeboden, om verloren familieleden op te sporen. 
 • Uitvoering van nodenanalyses in opvangcentra voor intern ontheemden
 • Lanceren van sensibiliseringscampagnes
 • Aanbieden van psychologische eerste hulp en ondersteuning aan vrijwilligers
 • Coördinatie met de lokale autoriteiten
 • Aanbieden van psychosociale steun voor 1,200 getroffen personen

Rode Kruis-Vlaanderen heeft tot hiertoe al 266,000 euro ingezameld voor de ramp. Deze fondsen worden gebruikt om de humanitaire respons in Libië te steunen. Dit gebeurt via de noodoproep van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC), die rechtstreeks de LRHM ondersteunt.

Foto © International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC

17 oktober - een maand na de overstromingen

De Libische Rode Halve Maan (LRCS) was onmiddellijk ter plaatse en coördineerde nauwlettend met de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging en de lokale autoriteiten om de situatie te beoordelen, zoek- en reddingsoperaties op te zetten en hulp te bieden aan de slachtoffers. Dankzij ongeveer 655 medewerkers en 3.000 vrijwilligers in 38 afdelingen in het hele land heeft de Libische Rode Halve Maan al meer dan 54.000 mensen kunnen bereiken op 61 verschillende locaties.

Daarnaast werden er bij de ramp 10 internationale medewerkers ingezet via de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Zij boden onder andere ondersteuning op het gebied van gezondheid, water en sanitatie, logistiek en communicatie. LRCS werkt samen met lokale organisaties en overheidsinstanties om steun en hulp te bieden aan de getroffenen. Ze doen er alles aan om uitbraken van ziektes te voorkomen en duizenden ontheemde gezinnen te ondersteunen door middel van de volgende activiteiten:

 • Opsporing en reddingreddingsacties van vermisten
 • Distributie van hulpgoederen aan 125.000 getroffen mensen
 • Distributie van voedsel (25.000 voedselpakketten, waarvan 19.000 in Derna)
 • Beheer van lichamen van overledenen
 • Herstel van verloren familiebanden (RFL)
 • Evaluatie van situatie in opvangcentra voor ontheemden
 • Online bewustmakingscampagnes 

Rode Kruis-Vlaanderen heeft al meer dan 140.000 EUR ingezameld ter ondersteuning van de noodoproep van de IFRC om tegemoet te komen aan de humanitaire noden in Libië in de nasleep van de storm Daniel.

Foto © Turkish Red Crescent

12 september - overstromingen door Storm Daniel

Bayda, Shahat (beide in het district Jabal al Akhdar) en Derna (district Derna) zijn het zwaarst getroffen door de hevige regenval. Andere getroffen gebieden zijn de noordoostelijke kuststeden Al Bayda, Al Marj, Benghazi en Soussa. 

De stad Derna, waar veel woonhuizen langs de rivieroevers zijn weggespoeld, werd uitgeroepen tot rampgebied. Daar zorgde een stortvloed als gevolg van de gebroken dammen dat de stad feitelijk in tweeën werd verdeeld, doordat alle bruggen tussen de oost- en westkant van de vallei werden verwoest. De omvang van de ramp wordt steeds duidelijker, en volgens de laatste cijfers zijn er naar schatting al meer dan 43.000 personen ontheemd en meer dan 10.000 personen vermist, waarvan de overgrote meerderheid in Derna. Er komen verschillende rapporten binnen over de cijfers die variëren van 4.000 tot 11.300 doden en duizenden gewonden. Daarbij blijven lichamen aanspoelen op de kust, wat een enorm gezondheidsrisico met zich meebrengt.

De Libische Rode Halve Maan werkt samen met lokale en andere overheidsinstanties om steun en hulp te bieden aan de getroffenen. Ze doen er alles aan om de uitbraak van ziektes te voorkomen en duizenden ontheemde gezinnen te ondersteunen. Er is een centrale noodafdeling opgericht en nood- en reddingsteams zijn ingezet om dringende hulp te verlenen, basisvoorzieningen en onderdak te verstrekken aan de getroffenen, en de nodige medische zorg te bieden aan de gewonden. Ze hebben internationale hulp ingeroepen via een noodoproep die 200.000 mensen zal ondersteunen op het gebied van voedsel, water, financiën, sanitaire voorzieningen en hygiëne, en meer. Rode Kruis-Vlaanderen draagt bij aan deze noodoproep, samen met jouw hulp.