Extreme weersomstandigheden door El Nino

El Niño is een natuurlijk weerfenomeen dat elke twee tot zeven jaar voorkomt, meestal rond december. Vandaar ook de naam: El Niño betekent letterlijk 'kerstkindje'.

Door een warmere Stille Oceaan en de verschuiving van hoge en lage drukgebieden, wordt het hele weersysteem van de aarde in de war gestuurd. Vele regio's ter wereld worden natter, warmer of net droger. Deze El Niño effecten kunnen lange tijd kunnen aanhouden (meestal 9-12 maanden, maar soms zelfs enkele jaren), waardoor hele landen, economieën en bevolkingen lam gelegd worden.

Wil jij helpen? Doe dan een gift hieronder.

Steun onze hulpverlening

Wat is de invloed van El Niño op Oost- en Zuidelijk Afrika?  

El Niño heeft in Afrika een aanzienlijke impact op zowel het Zuiden als het Oosten van het continent. 

  • Momenteel wordt het zuidelijke deel van Afrika geconfronteerd met een van de meest extreme droogte periodes van de afgelopen vier decennia. Dit brengt ernstige gevolgen met zich mee, waaronder extreme voedseltekorten als gevolg van mislukte oogsten en de daaruit volgende stijgende voedselprijzen, evenals watertekorten die miljoenen mensen in de regio treffen.  Zo ondervindt 80% van de bevolking in Zimbabwe ernstige gevolgen door deze droogte. Ook in Mozambique is de situatie benard: meer dan 3,28 miljoen mensen zijn getroffen en voor 200.000 van hen dreigt de hongersnood.   
  • Landen in Oost-Afrika, zoals Burundi, Kenia, Oeganda en Tanzania, ervaren dan weer een compleet tegenovergestelde situatie. De vele en hevige regenbuien van afgelopen maanden hebben geleid tot verwoestende overstromingen en aardverschuivingen in de regio, die een aanzienlijke tol hebben geëist. Duizenden mensen zijn getroffen, vele huizen en infrastructuur zijn beschadigd en gewassen zijn vernietigd. Het risico op ziekten, zoals cholera, is toegenomen als gevolg van een verminderde toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Door de zware regenval werden meer dan 42.000 Burundese en 11.275 Keniaanse gezinnen genoodzaakt hun huizen te verlaten. In Oeganda werden reeds meer dan 2.262 gezinnen getroffen. 

Ondanks de inspanningen van nationale Rode Kruisverenigingen blijft de situatie uitdagend.  Veel gebieden zijn namelijk moeilijk bereikbaar en de wegen zijn beschadigd. Met het vooruitzicht op aanhoudende droogte en voortdurende zware regenval, blijven we in beide regio's waakzaam.

Wat doet Rode Kruis-Vlaanderen? 

Rode Kruis-Vlaanderen houdt de situatie nauwlettend in de gaten, samen met haar delegaties in onder andere Burundi, Mozambique, Malawi, Rwanda en Oeganda. Vanuit het Burundese Rode Kruis kregen wij al de vraag om in te grijpen en kon er 300.000 euro worden vrijgemaakt. Met deze fondsen konden we het Burundese Rode Kruis al ondersteunen bij het voorzien van drinkwater, hygiënepakketten en andere essentiële benodigdheden aan de getroffen bevolking.

Updates

Zondag 19 mei - Update Burundi

De aanhoudende zware regenval en de (daaruit volgende) overstromingen in Burundi troffen reeds meer dan 179.000 personen. Zo werden al meer dan 31.200 mensen genoodzaakt hun huizen te verlaten. Jammer genoeg overleden ook 29 mensen door de overstromingen en raakten er al een 175-tal mensen gewond. Bij een aardverschuiving in de provincie Rumonge werden een vijfhonderdtal huizen verwoest waardoor 2.485 mensen niet meer terug naar huis kunnen.

De overstromingen en de stijging van het Tanganyika-meer hebben ook als gevolg dat het toegang tot drinkbaar water moeilijker wordt, waardoor ziektes zoals Cholera de kop opsteken. Momenteel ligt het waterpeil al 1,76 meter boven het normale niveau, wat het hoogste peil gemeten is in 60 jaar. Men schat dat ongeveer 165.000 mensen zich in een hoge risico-zone bevinden en 66.000 mensen nood hebben aan humanitaire hulp.Ongeveer 10% van de landbouwgrond is verwoest. Dit heeft een grote impact op de bevolking, aangezien 80% van de gezinnen in Burundi afhankelijk zijn van de landbouw. Zo’n 23.000 gezinnen raakten door de overstromingen hun bron van inkomsten kwijt, wat de al heersende voedselonzekerheid nog meer onder druk zet.

Algemene respons van de Rode Kruisbeweging

Het Burundese Rode Kruis heeft een 400-tal vrijwilligers naar de getroffen regio's gestuurd. Ze bieden ondersteuning bij de evacuatie van mensen die alles intussen kwijt zijn geraakt en geen verblijfplaats meer hebben. Naast het voorzien van de eerste basisnoden, informeren ze ook de gemeenschappen over de gevaren van instorting en verdrinking. Het Burundese Rode Kruis voorziet verder in eerste hulp en het voldoen van basis benodigdheden zoals het uitdelen van zuiver water en sanitaire kits.   
Andere geplande activiteiten omvatten onder meer het uitdelen van schoolmateriaal en het opzetten van tijdelijke klassen, het bieden van psychosociale ondersteuning en het installeren van grootschaligere faciliteiten om de bevolking te voorzien van zuiver water.

Respons van Rode Kruis-Vlaanderen specifiek

Rode Kruis-Vlaanderen maakte, in samenwerking met de federale regering, 300.000 euro vrij om de lokale bevolking snel te helpen. Met dit geld kon onze watertruck, die meer dan 20.000l water kan vervoeren, alvast worden ingezet om ‘bladders’ of waterreservoirs te vullen om zo de bevolking te voorzien van drinkbaar water. Ook de strijd tegen cholera, dat zich verspreid door besmet water, kan hierdoor worden aangegaan.  
Daarnaast worden ook sensibilisatiesessies gehouden, sanitaire pakketten en huishoudelijke artikels uitgedeeld en materiaal voor vrijwilligers (denk aan regenlaarzen, reddingsvesten...) in het veld aangekocht.

Foto's © Burundese Rode Kruis

Vrijdag 19 april - Overstromingen te Burundi

Burundi wordt al maanden geteisterd door zware regenval. Die leidt intussen tot overstromingen, landverschuivingen, rivieren die buiten hun oevers treden en een aanzienlijke stijging van het waterniveau van het Tanganyika meer net naast de hoofdstad Bujumbura.
217.000 mensen werden reeds getroffen en er is een grote verspreiding van ziektes zoals cholera. Begin april moesten nog eens meer dan 3.700 personen hun huis verlaten. Dit maakt dat, als gevolg hiervan, vandaag in Burundi ongeveer 100.000 personen intern ontheemd zijn. Volgens het Burundese Rode Kruis zijn meer dan 19.250 huizen en 209 klaslokalen vernield door de gevolgen van het noodweer en werd er reeds meer dan 40.000 hectare akkerland verwoest.

Rode Kruis-Vlaanderen maakt 300.000 EUR vrij voor hulpverlening

Rode Kruis-Vlaanderen is reeds jaren een structurele partner van het Burundese Rode Kruis.

  • Vanuit de huidige projecten, in samenwerking met de federale overheid, wordt 152.000 EUR vrijgemaakt om te helpen bij deze ramp.
  • Daarenboven maakt Rode Kruis-Vlaanderen ook 150.000 EUR vrij uit haar eigen noodhulpfonds om het Burundese Rode Kruis op een snelle en efficiënte manier te ondersteunen. 
    Met dit geld kan er voorzien worden in de eerste noden zoals eten, drinken en andere basisbehoeften en een dak boven hun hoofd.

Het Burundese Rode Kruis heeft reeds een 280-tal vrijwilligers naar de geïmpacteerde regio's gestuurd. Ze bieden ondersteuning in de evacuatie van mensen die alles intussen kwijt zijn geraakt en geen plaats meer hebben om te verblijven. Naast het voorzien van de eerste basisnoden, informeren ze ook de gemeenschappen over de gevaren van instorting en verdrinking. Het Burundese Rode Kruis voorziet verder in eerste hulp en het voldoen van basis benodigdheden zoals het uitdelen van water en sanitaire kits.

Andere activiteiten die gepland staan zijn o.a. het uitdelen van schoolmateriaal en het opzetten van tijdelijke klassen, het voorzien in psychosociale ondersteuning en het plaatsen van installaties om het water onder controle te houden.

Warme oproep

Wie de slachtoffers in Burundi wil steunen, kan dit doen via het giftenformulier of door een overschrijving uit te voeren op het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'Burundi'.

Foto © Burundese Rode Kruis