Aardbevingen Marokko

In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 september werd Marokko getroffen door een zware aardbeving. Er is een grote impact in de dichtbevolkte stad Marrakesh en de omliggende regio aan de voet van het Atlasgebergte. 

Wil je helpen?

Fijn dat je wil helpen! Draag je steentje bij via BE53-0000-0000-5353 met de vermelding ‘Noodhulpfonds’.

Dankzij jouw gift aan het Rode Kruis Noodhulpfonds kan Rode Kruis-Vlaanderen rampenhulp bieden waar dat het meest nodig is, vrij van externe invloed en op zoek naar de meest kwetsbaren.

Foto © British Red Cross

Op vrijdag 8 september werd Marokko getroffen door een zware aardbeving van 6,8 magnitude. De meest getroffen provincies zijn Taroudant, Marrakech, Chichawa en Al Haouz, gelegen in centraal Marokko op zo’n 75km van de stad Marrakech. De getroffen gebieden liggen voornamelijk in het gebergte Hoge Atlas, wat de toegankelijkheid bemoeilijkt. Als gevolg van de zware vernielingen door deze aardbeving kwamen zo’n 3.000 mensen om het leven en raakten 3.500 mensen gewond. In het totaal werden 60.000 huizen vernietigd en waren 500.000 mensen intern ontheemd. Ook zo’n 530 scholen werden door de aardbeving beschadigd, wat invloed heeft op zo’n 100.000 kinderen en jongeren.  

Volg de updates

8 maart - 6 maanden na de aardbevingen

In september 2023 werd Marokko getroffen door een verwoestende aardbeving, die steden en dorpen in puin achterliet en veel families alles deed verliezen - hun huizen, inkomens en persoonlijke bezittingen. De aardbeving eiste ook nog eens 2.946 levens en verwondde 6.125 mensen. Zes maanden later zijn velen nog niet begonnen met de wederopbouw en wonen ze nog steeds in tenten of tijdelijke nederzettingen, waar ze barre winterse omstandigheden doorstaan. Het gebrek aan elektriciteit, veiligheid, privacy en beschadigde water- en rioleringssystemen maakt van deze crisis een nog grotere uitdaging.
 
Sinds de ramp heeft Rode Kruis-Vlaanderen in samenwerking met het Duitse Rode Kruis steun gemobiliseerd om de Marokkaanse Rode Halve Maan te helpen bij haar hulpverleningsactiviteiten. Via fondsenwervingscampagnes en de inzet van personeel heeft Rode Kruis-Vlaanderen €897.000 opgehaald en cruciale expertise geboden om de gemeenschappen te helpen met de heropbouw.
 
De aardbeving heeft diepe sporen achtergelaten in Marokko, en het zal nog jaren duren voordat de getroffen gemeenschappen volledig hersteld zijn. Ondanks dat de noodfase wel voorbij is, zet Rode Kruis-Vlaanderen zijn samenwerking met de Marokkaanse Rode Halve Maan en andere partners voort om de bevolking te blijven ondersteunen in de nasleep van de aardbeving.


Steun onze internationale hulpverlening en help de slachtoffers van rampen wereldwijd, zoals die in Marokko. Via BE53-0000-0000-5353 met de vermelding ‘Noodhulpfonds’.

8 december - 3 maand na de aardbevingen

Op 8 september 2023 werd Marokko opgeschrikt door een zware aardbeving. Hierbij vielen 6.125 gewonden en kwamen 2.946 mensen om het leven – de dodelijkste aardbeving in Marokko sinds 1960. Zo’n 60.000 huizen werden vernield en zo’n 370.000 mensen getroffen door de aardbeving.

De Rode Kruis en Rode Halvemaanbeweging startte onmiddellijk met de noodhulpoperaties. Drie maand na de aardbeving is reeds heel wat gebeurd om de slachtoffers te helpen, zoals financiële steun voor de meest getroffen gezinnen, het installeren van nieuwe waterpunten, opzetten van medische mobiele eenheden, het uitdelen van noodgoederen zoals matrassen en kookmateriaal, en het voorzien van psychosociale steun. Rode Kruis-Vlaanderen dankt de Vlaamse overheid en het brede publiek voor hun financiële bijdrage aan deze noodhulp.

Met de komst van de winter dalen de temperaturen snel, want het getroffen gebied ligt op een hoogte van 1.500-2.000 meter. Er wordt met man en macht gewerkt om de duizenden mensen die nog steeds in tijdelijke onderkomens leven zo goed mogelijk te wapenen tegen deze koude maanden. 

15 oktober - bezoek Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez, bezocht een tijdelijke opvangsite in de provincie Taroudant in Marokko, waar onze afgevaardigde Marie Dupret samenwerkt met de Marokkaanse Rode Halve Maan om hulp te bieden aan de slachtoffers van de recente aardbevingen.

 

   

 

8 oktober - een maand na de aardbevingen

De Marokkaanse Rode Halve Maan (MRCS) was onmiddellijk na de ramp ter plaatse en heeft in nauwe samenwerking met de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging en de Marokkaanse overheid in sneltempo reddingsoperaties op touw gezet om slachtoffers te helpen. MRCS zelf heeft zo’n 290 vrijwilligers die in de verschillende getroffen gebieden actief ondersteunen. Ook vanuit de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging werden een 12-tal medewerkers naar Marokko gezonden om de lokale medewerkers te ondersteunen in verschillende operaties zoals logistiek, water en sanitatie, onderdak en communicatie. Ook Marie Dupret, werkzaam bij Rode Kruis-Vlaanderen, vertrok naar Marokko om als project manager aan de slag te gaan en is tot op vandaag werkzaam in het getroffen gebied.  
 
Een bonding overzicht van de tot nu toe opgeleverde acties van de Rode Kruisbeweging:   

  • 50.000 mensen ondersteund
  • Reddingsoperaties om mensen onder het puin terug te vinden
  • Ziekenhuistransport en pop-up medische faciliteiten opgezet om gewonden af te voeren en te verzorgen
  • Bloeddonatie campagnes opgezet
  • Psychosociale hulp aangeboden aan slachtoffers en aanverwanten
  • Waardige begrafenissen voorzien waar nodig
  • Lokale aankoop van tenten, winterdekens, keukensets en hygiëne kits
  • Distributie van goederen aan mensen in grootste nood
  • Logistieke ondersteuning van voertuigen voor de hoofdzetel en lokale afdelingen
  • Branddekens aangekocht en verdeeld om risico op brand in de noodaccommodatie te verminderen

 

Winter voor de deur 

Sinds het begin van de aardbeving hebben medewerkers en vrijwilligers van de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, samen met de lokale overheid, al het mogelijke gedaan om slachtoffers te helpen. De eerste levensnoodzakelijke reddingfase is stilaan voorbij, maar de implementatie van de noodhulp blijft heel acuut. Het getroffen gebied ligt namelijk op een hoogte tussen de 1.500 en 2.000 meter waardoor de temperaturen – vooral ’s nachts – sterk dalen. Met de winter in aantocht is het voor hulpverleners essentieel om de basisvoorzieningen, die in de eerste fase van de hulpverlening opgezet werden, winterhard te maken voordat de temperaturen te sterk dalen. Geïsoleerde onderkomens worden voorzien, met de grootste aandacht voor mensen die hun volledige huis verloren of grote schade leden. 

  

 

19 september - Rode Kruis-Vlaanderen haalt 500.000 euro op voor humanitaire hulp in Marokko

De teller van Rode Kruis-Vlaanderen, naar aanleiding van de steunactie voor de slachtoffers in Marokko, staat momenteel op zo'n 500.000 euro. Dat gaat zowel over de eigen fondsenwerving van de organisatie, als over steun van de Vlaamse overheid. En die steun is nodig, want de situatie in de regio ten zuidwesten van Marrakesh blijft zorgwekkend.

De situatie ter plaatse in Marokko is tot op vandaag nog steeds precair. De aardbeving heeft intussen al meer dan 3.000 dodelijke slachtoffers geëist en er zijn duizenden gewonden. Ook de materiële schade is groot, waardoor de impact op huisvesting – zeker in de zwaarst getroffen gebieden – enorm is. Bovendien dreigt de komende weken ook het gevaar van de koudegolven in het Atlasgebergte, wat de situatie voor de slachtoffers extra zorgwekkend maakt. De 500.000 euro hulp vanuit Vlaanderen om deze slachtoffers te ondersteunen, is dus meer dan welkom.” Sofie De Jaeger, Manager Internationale Samenwerking – Rode Kruis-Vlaanderen


Het geld wordt ingezet via het Duitse Rode Kruis, dat historisch al langer actief was in Marokko en daardoor nu ook de Marokkaanse Rode Halve Maan bijstaat in hun humanitaire hulpacties na de aardbeving.

Concreet voorzien zij er in de acute noden van de slachtoffers. Dat zijn op dit moment nog steeds de basiszaken, zoals onderdak, proper water, voedsel en hygiëne-artikelen. Daarnaast zijn ook medische hulp en psychosociale ondersteuning uiteraard essentieel. En verder sturen we ook één van onze ervaren hulpverleners naar het rampgebied, om onze collega’s van de Rode Kruisverenigingen ter plaatse te ondersteunen bij de coördinatie.” Sofie De Jaeger, Manager Internationale Samenwerking – Rode Kruis-Vlaanderen


 

9 september - Rode Kruis-Vlaanderen maakt 200.000 euro vrij

De Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale regeringen hebben samen al 5.880.000 euro vrijgegeven om de slachtoffers van de aardbeving te helpen. Rode Kruis-Vlaanderen voegt nog eens 200.000 euro toe om de lopende operaties te ondersteunen.

Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar de families van de slachtoffers van de aardbeving. Onze prioriteit zijn de overlevers snel de nodige zorgen toe te dienen. Dat is niet eenvoudig in het bergachtige gebied. De financiële middelen die we vrij maken dienen om de teams van de Marokkaanse Rode Halve Maan, die ter plaatse alle hulp coördineren met de lokale autoriteiten, zo snel mogelijk te ondersteunen bij de reddingsoperatie en zoektocht naar overledenen onder het puin.” Sofie De Jaeger, Manager Internationale Samenwerking bij Rode Kruis-Vlaanderen


Wat doet het Rode Kruis?

De Rode Kruis-Rode Halve Maan beweging, waartoe Rode Kruis-Vlaanderen behoort, volgt de situatie ter plaatse nauwlettend en beoordeelt samen met de Marokkaanse Rode Halve Maan de behoeften van overlevenden en coördineert de acties om de getroffen regio op de best mogelijke manier te helpen. Er is een bewegingsbrede noodoproep gelanceerd om internationale middelen te mobiliseren en te helpen bij de toekomstige respons. De prioriteiten zijn om hulp te bieden voor basisbehoeften zoals voedsel, water, essentiële huishoudelijke items, onderdak en gezondheidszorg.

Het leed als gevolg van de aardbevingen, nog verergerd door het verlies van dierbaren en de moeilijke omstandigheden, leiden onder andere tot symptomen als stress, angst en slaapstoornissen. Het bieden van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning is daarom ook zeer belangrijk en een focus van het Rode Kruis.

De getroffenen door de aardbevingen zullen niet alleen de komende weken, maar ook de komende maanden alle hulp kunnen gebruiken. Daarom opende Rode Kruis-Vlaanderen ook het rekeningnummer 5353. Vlamingen die de slachtoffers willen steunen, kunnen daarop hun steentje bijdragen. Dat kan via deze site of het Rode Kruis-Vlaanderen rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'aardbeving'.

Foto © Moroccan Red Crescent