Verslag Symposium 2018

Meer dan 120 brugfiguren, beleidsmakers, wetenschappers en pedagogen namen op 17 mei 2018 in de KBC Boerentoren te Antwerpen deel aan het symposium 'Brug tussen school en thuis'. Ze maakten er samen met ons een kritische reflectie van het werkveld en onderzoek rond het Brugfigurenproject van Rode Kruis-Vlaanderen. We blikken samen met jullie graag terug op een boeiende dag. 

Inleiding door onze provincievoorzitter en tevens dagvoorzitter
Stef Meynendonckx

Ik mag u met enige trots van harte welkom heten op ons eerste symposium 'Brug tussen school en thuis'. We maken vandaag met een open en ruime blik een stand van zaken op van ons brugfigurenproject dat dit jaar aan zijn 15de verjaardag toe is.

In 2003 startte in Gent een twintigtal vrijwilligers in twee basisscholen de eerste werking op onder impuls van de stad. Ook 15 jaar later kunnen we nog steeds vaststellen dat er een kloof is tussen de schoolcultuur en het thuismilieu van kansarme leerlingen waardoor beide omgevingen niet voldoende sterk op mekaar ingrijpen. Hierdoor blijven deze leerlingen verstoken van de mogelijkheden die de school hen kan bieden. Als leerlingen minder baat hebben bij wat de school hen biedt, stapelen achterstanden, ten opzichte van leerlingen die wel te volle de mogelijkheden van het onderwijs kunnen benutten, zich op. Onder kansarme leerlingen verstaan we leerlingen die in armoede leven en allochtone leerlingen.

Ons project is ondertussen een groot succes geworden. Verschillende kinderen waarvan men dacht dat ze niet konden doorschuiven naar het volgende klasje, konden het toch. Het is echt de moeite geweest om vrijwilligers te betrekken bij het brugfigurenproject. Zij hebben immers de tijd om de nodige individuele aandacht te geven aan deze kinderen.

Anno 2018 zijn we ondertussen uitgegroeid tot 74 afdelingen die meewerken aan het brugfigurenproject, waarvan 30 in de provincie Antwerpen. Zij zetten er 575 brugfiguren in die 2.617 kinderen helpen in gans Vlaanderen.

Evidence-based practice

Maar dat we in een symposium over de brug tussen school en thuis, het thema evidence-based werken op de agenda plaatsten, zal allicht velen hebben verbaasd. Wie onze organisatie kent, allicht niet: Rode Kruis-Vlaanderen zet, nu al meer dan 10 jaar, in op het wetenschappelijk onderbouwen van al zijn activiteiten. 

Rode Kruis-Vlaanderen beschikt over een Centrum voor Evidence-based Practice (CEBaP), met tien wetenschappers die allen voltijds actief zijn voor het Rode Kruis, en waarmee Rode Kruis-Vlaanderen over één van de grootste evidence-based centra uit de Benelux beschikt. De term 'evidence-based' wordt in toenemende mate gebruikt, vaak foutief. Daarom wijdden we een deel van het programma aan een toelichting over wat de term evidence-based precies betekent, en wat het zeker niet is.

Wij passen deze methodologie tevens toe op onze projecten in de sociale sfeer. We vermelden in dit verband ook graag het project 'Eerste Hulp bij psychische problemen', dat vorig jaar gelanceerd werd door minister Jo Vandeurzen, door Zorgnet-Icuro wordt beheerd, en wetenschappelijk onderbouwd zal worden door Rode Kruis-Vlaanderen. Met Dringende Sociale Interventie (DSI) zijn we al decennia actief in de psychosociale eerstehulpverlening waar we mensen bijstaan bij schokkende gebeurtenissen, en gaan we dit nu verbreden naar andere problematieken zoals angstaanvallen, wat te doen bij zelfmoordgedachten, etc.

De methodologie evidence-based practice steunt op drie pijlers:

  • de best mogelijke wetenschappelijke evidentie (bahandeld in de eerste sessie met Emmy De Buck);
  • de voorkeur van de doelgroep (in ons geval onze vrijwilligers die de activiteit verrichten, evenals experten die dit vertolken, zoals vb. de kinderrechtencommissaris, vertegenwoordigd door Naima Charkaoui);
  • expert opinie (zoals de sprekers uit sessie 2 en 3).

Hopelijk is dit symposium niet enkel inhoudelijk verrijkend, maar krijgen deelnemers een beter inzicht in hoe de sociale sector zichzelf nog verder kan versterken door meer nadrukkelijk de wetenschappelijke onderbouw van zijn activiteiten in balans te brengen met de andere twee pijlers.

Symposium een jaarlijks vaste afspraak?

In 1990 startte in West-Vlaanderen het symposium Medisch Rampenmanagement naar aanleiding van de ramp met de Herald of Free Enterprise in ZeeBrugge. Ondertussen zijn ze daar aan de 14de editie toe. Rode Kruis-Antwerpen heeft de ambitie met dit symposium dezelfde weg te kunnen opgaan.

Niemand beter om de deelnemers te verwelkomen in Antwerpen door een Antwerpenaar. Claude Marinower, onderwijsschepen van de stad Antwerpen, licht bovendien kort de Antwerpse context toe.

Welkom in Antwerpen!

door schepen Claude Marinower, schepen van Onderwijs van Stad Antwerpen

Volgende thema's kwamen tijdens het symposium aan bod

Kwetsbare kinderen in de schoolcontext ondersteunen op een wetenschappelijk onderbouwde manier: een brug tussen wetenschap en praktijk.

Spreker: Emmy De Buck (Centrum voor Evidence-Based Practice, Rode Kruis-Vlaanderen)
HandoutsDownloaden

 

Brugfigurenproject Rode Kruis-Vlaanderen

Spreker: Lydia Ettema (Rode Kruis-Vlaanderen)
HandoutsDownloaden

 

Getuigenis 10 jaar als brugvrijwilliger

Spreker: Bie Siegers (Rode Kruis-Vlaanderen)
Handouts: Downloaden

 

Landelijke Vereniging Studiebegeleidingsinstituten

Spreker: Emmy Van Rooyen (Landelijke Vereniging Studiebegeleidingsinstituten)
Handouts: Downloaden

 

De school als hefboom om maatschappelijke kwetsbaarheid te verminderen

Spreker: Nicole Vettenburg (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent)
Handouts: Downloaden

 

Reflecties uit een kinderrechtenbril

Spreker: Naima Charkaoui (beleidsadviseur Kinderrechtencommissaris)
Handouts: Downloaden

 

Schoolpoortwerking

Spreker: Liselot De Groote (Vrienden van het Huizeke vzw)
Handouts: Downloaden

 

Huiswerkbegeleiding, symptomen van een falend gelijkekansenbeleid?

Spreker: Nina Henkens (Uit de marge)
Handouts: Downloaden

 

De leefwereld bepaalt de richting’ over outreach en ‘goed’ sociaal werk

Spreker: Cis Dewaele (SAM vzw - Reach Out & Straathoekwerk Vlaanderen)
Handouts: Downloaden

 

Panelgesprek – adviezen voor de toekomst voor praktijk en onderzoek

Moderator: Carmen Mathijssen (Rode Kruis-Vlaanderen)

Deelnemers:

 

Slotwoord

door Wim Wouters, adviseur van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen

Meer info

Symposium 2018

Brugfigurenproject van Rode Kruis-Vlaanderen