De Provincieraad

De provincievoorzitter en de regiovoorzitters vormen samen de Provincieraad. De Provincieraad voert het dagelijkse bestuur van de provincie. De raad ziet er op toe dat reglementen en richtlijnen correct worden toegepast in de provincie.

De Provincieraad stelt de leden van het Provinciecomité aan op basis van een profiel dat is vastgelegd door het Directiecomité Humanitaire Diensten. De adjuncten en de leden van de provinciale teams per discipline worden op dezelfde wijze aangesteld, na advies van de betrokken provincieverantwoordelijke.