Provinciale leiding Hulpdienst

Algemene leiding Hulpdienst Provincie Antwerpen

Provinciaal Verantwoordelijke Hulpdienst

Paul Van den Broeck

hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be

Adjunct Provinciaal Verantwoordelijke Hulpdienst

Guy Van der Herten

guy.vanderherten@vrijwilliger.rodekruis.be

Adjunct Provinciaal Verantwoordelijke Hulpdienst

Erik Genbrugge

erik.genbrugge@vrijwilliger.rodekruis.be

Provinciaal Coördinator Hulpverlening

Ivo Van Gampelaere

ivo.vangampelaere@rodekruis.be

 

Teamleden

Provinciaal Teamlid Vrijwilligersmanagement - T1

Geert Jancart

vrijwilligers.hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be

Het team Vrijwilligersmanagement (voorheen S1) is verantwoordelijk voor de IT- en administratieve ondersteuning van de provinciale staf.

Operationeel is het team Vrijwilligersmanagement verantwoordelijk voor de slachtofferregistratie, het verzorgen van commando- en transmissietaken in de commandowagen, liaisontaken naar andere hulp- en ordediensten en de organisatie van de verzamelpunten tijdens alarmeringen.

Provinciaal Teamlid Opleidingen - T2

Anke Bellens

opleidingen.hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be 

 

Provinciaal Teamlid Evenementen en Operaties - T3

Bram Dispa

evenementen.hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be

Het team Evenementen en Operaties (voorheen S3) is verantwoordelijk voor grote preventieve hulpacties en rampenwerking. Concreet betekent dit dat het team de organisatie van provinciale preventieve acties op zich neemt en deelneemt aan alle vergaderingen rond de rampenwerking en rampenplannen.

Op operationeel vlak focust het team Evenementen en Operaties op het opnemen van de operationele leiding bij preventieve acties en tijdens de rampenwerking.

 

Provinciaal Teamlid Logistiek - T4

Rigo Van Turnhout

logistiek.hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be

Het team Logistiek (voorheen S4) is verantwoordelijk voor het beheer van het provinciaal materiaal en het aankopen van nieuw materiaal. Tevens verzorgt het team de administratie rond de zendapparatuur en het wagenpark.

Operationeel is het team Logistiek verantwoordelijk voor het beheer van het materiaal op provinciale preventieve acties en tijdens de rampenwerking.

 

Provinciaal Teamlid Ziekenvervoer

Andy Basstanie

ziekenvervoer.hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be

Het Provinciaal Teamlid Ziekenvervoer coördineert alle materie met betrekking tot onze ziekenwagens en het niet-dringend ziekenvervoer.

 

Provinciaal Teamlid Rampenwerking

Diane Lahey

rampenwerking.hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be

Coördinatie en opvolging van de rampenwerking en -oefeningen.

 

Provinciaal Teamlid regio Antwerpen

Jürgen Moerbeek

teamlid7.hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be

Coördinatie en opvolging van de hulpdienstactiviteiten in de regio Antwerpen.

 

Provinciaal Teamlid regio Mechelen

Louis Moons

teamlid8.hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be

Coördinatie en opvolging van de hulpdienstactiviteiten in de regio Mechelen.

 

Provinciaal Teamlid regio Noorderkempen

Martine Van Gorp

teamlid9.hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be

Coördinatie en opvolging van de hulpdienstactiviteiten in de regio Noorderkempen.

 

Provinciaal Teamlid regio Turnhout

Rob Bink

teamlid10.hulpdienst@provincie-ant.rodekruis.be

Coördinatie en opvolging van de hulpdienstactiviteiten in de regio Turnhout.

 

Provinciaal Teamlid Zendvergunningen

Marco Claes

marco.claes@hdprovant-rodekruis.be

Marco verzorgt de administratieve opvolging van zend- en ontvangstapparatuur.