Verantwoordelijke van wacht

De verantwoordelijke van wacht is bereikbaar via de Centrale Dispatching op het telefoonnummer 105.

Om de permanente beschikbaarheid van de leidinggevenden van onze provinciale hulpdienst te verzekeren, wordt door de leden van de provinciale staf een beurtrol ingevuld, waarbij men telkens gedurende één week de rol van verantwoordelijke van wacht opneemt.

Tijdens de kantooruren wordt deze rol waargenomen door de Provinciaal Coördinator Hulpverlening of de verantwoordelijke van de Centrale Dispatching.

De verantwoordelijke van wacht is het eerste aanspreekpunt voor de Centrale Dispatching in geval van alarmering of bij hulpdienstgerelateerde vragen en opdrachten.

Tevens is de tussenkomst van de verantwoordelijke van wacht verplicht bij ongevallen met gewonden waarbij een Rode Kruisvoertuig betrokken is of bij een overlijden op een preventieve actie. Bij dringende problemen, die niet lokaal kunnen worden opgelost, kunnen afdelingsverantwoordelijken beroep doen op de verantwoordelijke van wacht.