Liselot De Groote

Terug

Bio

Liselot De Groote is buurtwerkster voor Vrienden van het Huizeken vzw. Elke schooldag staat ze aan de poorten van de Sint Jorisschool. Ze begroet er alle mama’s hartelijk en geeft de kinderen een aai over hun bol. Discreet speurt ze naar signalen van armoede. 

Praktisch

Topic: Voor wie en waarom: maatschappelijk kwetsbare kinderen & zelfredzaamheid
Sessie: Schoolpoortwerking Vrienden van het Huizeke
Aanvang: 12u20

Handouts